Citeşte 2 Corinteni 5:7 şi 2 Corinteni 4:18. Ce adevăruri fundamentale ne sunt descoperite aici? Cum ne pot ajuta ele în dorinţa noastră de a-I fi credincioşi Domnului?

2 Corinteni 5:7
pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere. –

2 Corinteni 4:18
Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice.

Contextul imediat al textului din 2 Corinteni 4:18 este escatologic, se referă la timpul sfârşitului când vom fi îmbrăcaţi în nemurire – o mare făgăduinţă ce urmează să se împlinească. Şi, pentru că deocamdată nu s-a împlinit, trebuie s-o luăm prin credinţă şi nu prin vedere.

Şi cartea lui Iov ne arată că există multe lucruri pe care ochiul omului nu le poate percepe. Ideea aceasta nu este totuşi atât de dificil de conceput astăzi, în secolul al XXI-lea, când ştiinţa ne-a demonstrat că pretutindeni în jurul nostru există forţe invizibile.

Într-o ocazie, un predicator se afla la amvonul unei biserici mari de oraş şi a cerut adunării să facă linişte. Membrii au păstrat liniştea doar pentru câteva secunde. Atunci a adus un aparat de radio, l-a deschis şi a început să învârtă butonul pentru a căuta o frecvenţă. Aparatul scotea tot felul de sunete.

„Aş vrea să vă întreb ceva, le-a spus el. De unde vin zgomotele acestea? Din aparatul de radio? Nu, bineînţeles. Sunetele acestea existau împrejurul nostru în aer, sub formă de unde radio, şi sunt la fel de reale ca vocea mea pe care o auziţi acum. Doar că, aşa cum suntem construiţi, nu avem acces la ele. Însă, dacă nu le vedem, nu le simţim şi nu le auzim, nu înseamnă că ele nu există.”

Ce alte lucruri reale pe care nu le putem vedea (de exemplu, radiaţia sau gravitaţia) există în jurul nostru? Ce lecţii spirituale putem desprinde din faptul că aceste forţe nevăzute există şi mai ales din faptul că ele ne influenţează viaţa?

Niciunul dintre personajele cărţii lui Iov nu a reuşit să-şi explice ce se petrecea, deşi credeau în Dumnezeu şi chiar cunoşteau într-o oarecare măsură caracterul Său şi puterea Sa creatoare. Însă, în afară de realităţile pe care puteau să le vadă (de exemplu, nenorocirile abătute asupra lui Iov), nu aveau nicio idee despre ce se petrecea în spatele scenei. Ni se poate întâmpla şi nouă să nu avem nicio idee despre realităţile nevăzute care există în preajma noastră? Cartea lui Iov ne învaţă că avem nevoie să trăim prin credinţă, conştienţi de neputinţa noastră şi de limitele capacităţii noastre de a vedea şi de a cunoaşte.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO