Iată, noi numim fericiţi pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov şi aţi văzut ce sfârşit i-a dat Domnul şi cum Domnul este plin de milă şi de îndurare.

(Iacov 5:11)

Iată-ne ajunşi la finalul studiului din acest trimestru! Am reuşit să abordăm o multitudine de teme din cartea lui Iov, dar trebuie să admitem că mai rămân multe alte teme neabordate, multe alte lecţii de desprins, la fel ca în orice alt domeniu. Şi dacă lucrul acesta este adevărat cu privire la atomi, stele, meduze şi ecuaţii matematice, cu cât este el mai adevărat în ce priveşte Cuvântul lui Dumnezeu?

„Nu avem niciun motiv să ne îndoim de Cuvântul lui Dumnezeu doar pentru că nu putem înţelege tainele providenţei Sale. În lumea naturală suntem în permanenţă înconjuraţi de minuni pe care nu le putem înţelege. Ar trebui oare să ne mire când descoperim şi în lumea spirituală taine pe care nu le putem pătrunde? Dificultatea ţine numai şi numai de slăbiciunea şi de îngustimea minţii omeneşti.” – Ellen G. White, Educaţie, p. 170

Da, enigmele rămân, şi în special cele din cartea lui Iov, unde sunt ridicate multe dintre cele mai grele întrebări existenţiale. Vom încerca totuşi să desprindem câteva lecţii care să ne ajute să îi rămânem credincioşi Domnului în această lume a suferinţei, la fel ca Iov.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO