Ce adevăr este exprimat în Iov 11:7-9 şi de ce este important să-l reţinem? Vezi şi Isaia 40:12-14.

Iov 11:7-9
7. Poţi spune tu că poţi pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poţi ajunge la cunoştinţa desăvârşită a Celui Atotputernic?
8. Cât cerurile-i de înaltă: ce poţi face? Mai adâncă decât Locuinţa morţilor: ce poţi şti?
9. Întinderea ei este mai lungă decât pământul şi mai lată decât marea.

Isaia 40:12-14
12. „Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma şi a strâns ţărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munţii cu cântarul, şi dealurile, cu cumpăna?
13. Cine a cercetat Duhul Domnului şi cine L-a luminat cu sfaturile lui?
14. Cu cine S-a sfătuit El, ca să ia învăţătură? Cine L-a învăţat cărarea dreptăţii? Cine L-a învăţat înţelepciunea şi I-a făcut cunoscut calea priceperii?

Frumos este exprimat aici adevărul că tot ce ştim despre Dumnezeu este infim şi că, în ciuda tuturor eforturilor de a-L cunoaşte, reuşim să-L cunoaştem prea puţin! Richard Rorty, un prestigios filosof al secolului trecut, susţinea că nu vom reuşi să cunoaştem niciodată realitatea şi adevărul şi, în consecinţă, nici nu ar trebui să mai facem eforturi în acest sens. Nu putem decât să ne împăcăm cu situaţia, adăuga el. Interesant: două mii şase sute de ani de tradiţie filosofică occidentală culminează cu această declaraţie de resemnare! Dacă toate cercetările pe care le facem nu ne oferă nicio informaţie despre realitatea în care trăim, atunci vom putea, prin cercetare, să-L cunoaştem vreodată pe Creatorul acestei realităţi? Rorty repetă practic ideile din acest pasaj biblic.

Afirmaţiile acestea, deşi profunde, fac parte din cuvântarea lui Ţofar, cel de-al treilea prieten al lui Iov, şi dintr-un argument greşit pe care el îl aduce împotriva lui Iov.

În ce privinţă are dreptate Ţofar şi unde greşeşte?

Iov 11:1-20
1. Ţofar din Naama a luat cuvântul şi a zis:
2. „Să rămână această năvală de cuvinte fără răspuns şi să creadă limbutul că are dreptate?
3. Vor face vorbele tale deşarte pe oameni să tacă? Şi-ţi vei bate joc de alţii, fără să te facă cineva de ruşine?
4. Tu zici: „Felul meu de a vedea este drept, şi sunt curat în ochii Tăi.” –
5. Ah! de ar vrea Dumnezeu să vorbească, de Şi-ar deschide buzele să-ţi răspundă
6. şi de ţi-ar descoperi tainele înţelepciunii Lui, ale înţelepciunii Lui nemărginite, ai vedea atunci că nu-ţi răsplăteşte totuşi după fărădelegea ta.
7. Poţi spune tu că poţi pătrunde adâncimile lui Dumnezeu, că poţi ajunge la cunoştinţa desăvârşită a Celui Atotputernic?
8. Cât cerurile-i de înaltă: ce poţi face? Mai adâncă decât Locuinţa morţilor: ce poţi şti?
9. Întinderea ei este mai lungă decât pământul şi mai lată decât marea.
10. Dacă apucă, dacă închide şi cheamă El la judecată, cine-L poate opri?
11. Căci El cunoaşte pe făcătorii de rele, vede uşor pe vinovaţi.
12. Omul dimpotrivă, are minte de nebun şi s-a născut ca mânzul unui măgar sălbatic!
13. Tu, îndreaptă-ţi inima spre Dumnezeu, întinde-ţi mâinile spre El.
14. Depărtează-te de fărădelege şi nu lăsa nedreptatea să locuiască în cortul tău.
15. Şi atunci, îţi vei ridica fruntea fără teamă, vei fi tare şi fără frică;
16. îţi vei uita suferinţele, şi-ţi vei aduce aminte de ele ca de nişte ape care s-au scurs.
17. Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază, întunericul tău va fi ca lumina dimineţii.
18. Vei fi plin de încredere, şi nădejdea nu-ţi va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău şi vei vedea că te poţi odihni liniştit.
19. Te vei culca şi nimeni nu te va tulbura, şi mulţi vor umbla după bunăvoinţa ta.
20. Dar ochii celor răi se vor topi; ei n-au loc de scăpare: moartea, iată nădejdea lor!”

Este greu de înţeles cum e posibil să se ducă cineva la un om îndurerat şi să-i spună: Îţi meriţi soarta! Ba chiar nu suferi pe cât ai merita! Şi mai rău este că Ţofar, la fel ca Elifaz şi Bildad, face afirmaţiile acestea în încercarea de a apăra bunătatea şi caracterul lui Dumnezeu!

Doar simpla cunoaştere a adevărurilor despre caracterul lui Dumnezeu nu ne determină în mod automat şi să reflectăm caracterul Său. De ce avem nevoie pentru a-l reflecta? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO