„Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor izbuti planurile” (Proverbele 16:3).

După ce-şi formează o viziune clară despre modul în care le poate sluji oamenilor din localitatea în care se află, biserica ta trebuie să conceapă un plan de colaborare între departamente, pentru a transforma viziunea în realitate. Chiar dacă nu te numeri printre conducătorii bisericii, poţi contribui şi tu. Este bine ca toţi membrii să înţeleagă acest proces, dacă vor ca misiunea lor în societate să aibă succes.

Ideal ar fi ca planul strategic al bisericii să fie conceput în funcţie de următoarele trei lucruri: (1) principiile din Biblie şi din scrierile Spiritului Profetic, (2) informaţiile despre nevoile populaţiei şi (3) propunerile membrilor bisericii. În unele biserici au fost organizate întâlniri administrative în care membrii au fost chemaţi să-şi împărtăşească ideile şi aspiraţiile legate de slujirea societăţii, şi de îmbunătăţirea activităţii bisericii lor.

Citeşte Luca 14:25-35. Ce ne spune acest pasaj despre implicare şi despre planificarea necesară pentru împlinirea misiunii bisericii din care facem parte?

Luca 14:25-35
25. Împreună cu Isus mergeau multe noroade. El S-a întors şi le-a zis:
26. „Dacă vine cineva la Mine, şi nu urăşte pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe fraţii săi, pe surorile sale, ba chiar însăşi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu.
27. Şi oricine nu-şi poartă crucea şi nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul Meu.
28. Căci, cine dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-şi facă socoteala cheltuielilor, ca să vadă dacă are cu ce să-l sfârşească?
29. Pentru ca nu cumva, după ce i-a pus temelia, să nu-l poată sfârşi, şi toţi cei ce-l vor vedea să înceapă să râdă de el
30. şi să zică: „Omul acesta a început să zidească, şi n-a putut isprăvi.”
31. Sau care împărat, când merge să se bată în război cu un alt împărat, nu stă mai întâi să se sfătuiască dacă va putea merge cu zece mii de oameni înaintea celui ce vine împotriva lui cu douăzeci de mii?
32. Altfel, pe când celălalt împărat este încă departe, îi trimite o solie să ceară pace.
33. Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu.
34. Sarea este bună; dar dacă sarea îşi pierde gustul ei de sare, prin ce i se va da înapoi gustul acesta?
35. Atunci nu mai este bună nici pentru pământ, nici pentru gunoi, ci este aruncată afară. Cine are urechi de auzit să audă.”

Când te gândeşti câte eforturi sunt necesare pentru a împlini eficient nevoile concetăţenilor tăi, s-ar putea să tragi concluzia că se cer prea multă implicare şi prea mult timp. De regulă, preferăm să scăpăm cât mai repede de orice obligaţie. Aceste două exemple ne atrag atenţia să luăm în serios responsabilitatea misiunii şi a uceniciei. Ele ne aduc aminte că analiza şi planificarea sunt esenţiale. Aşa procedează administratorii buni. Gustul sării din Luca 14:34 reprezintă devotamentul. Fără el, slujirea noastră, ucenicia noastră, este inutilă şi fără sens. Este necesar un devotament neabătut şi plin de zel pentru Domnul nostru şi, dacă îl avem, vom avea şi un devotament neabătut şi plin de zel pentru a ne sluji semenii.

Ce poţi face pentru a colabora cu biserica ta la planificarea şi organizarea unor acţiuni sociale în localitatea voastră? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO