„Ţi s-a arătat, omule, ce este bine şi ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” (Mica 6:8). Putea Domnul să-Şi exprime cerinţele mai clar de-atât? El ne-a arătat ce este bine. Cuvântul utilizat aici pentru „bine” apare în mod repetat în Geneza 1, cu referire la lumea noastră de dinaintea căderii în păcat. Astfel, suntem trimişi, în mod indirect, înapoi la ideal, la lumea perfectă pe care Dumnezeu a creat-o pentru noi şi pe care ne-o va reda la revenirea lui Isus. Expresia tradusă cu „ce alta cere Domnul de la tine” poate fi redată (mai fidel poate) cu „ce alta caută Domnul la tine”. Ce caută Domnul la noi, poporul Său pe care l-a răscumpărat şi peste care a revărsat harul lui Hristos? Răspunsul este dat de calitatea relaţiei noastre cu ceilalţi oameni şi cu Dumnezeu. Prima cerinţă este să facem dreptate. Studiul din acest trimestru, care îşi propune să caute răspunsuri la întrebarea „Cum să ajutăm victimele nedreptăţii?”, ne oferă cadrul perfect pentru a dezbate această cerinţă, A doua cerinţă este să iubim mila. Lumea în care trăim poate fi uneori extrem de crudă. Cât de puternică ar fi mărturia noastră, dacă am iubi mila şi dacă am manifesta această iubire prin gesturi de milă faţă de alţii! A treia cerinţă este să umblăm smeriţi cu Dumnezeul nostru. În Mica 6:4, Domnul Îşi îndeamnă poporul să fie smerit înaintea Lui şi să-I fie credincios pentru că l-a eliberat din Egipt, Cu cât mai valabil este acest îndemn pentru noi, care am fost eliberaţi din păcat prin sângele lui Isus! Jertfa Sa pe cruce şi preţul pe care L-a plătit pentru răscumpărarea noastră ar trebui să ne determine să fim tot timpul smeriţi înaintea Domnului.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO