Biserica: un agent al schimbării

Citeşte Mica 6. Ce lucruri dezaprobă Dumnezeu aici?

Mica 6
1. Ascultaţi, dar, ce zice Domnul: „Scoală-te, judecă-te înaintea munţilor, şi dealurile să-ţi audă glasul!…
2. Ascultaţi, munţi, pricina Domnului şi luaţi aminte, temelii tari ale pământului! Căci Domnul are o judecată cu poporul Său şi vrea să Se judece cu Israel. –
3. Poporul Meu, ce ţi-am făcut şi cu ce te-am ostenit? Răspunde-Mi!
4. Căci te-am scos din ţara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei şi am trimis înaintea ta pe Moise, Aaron şi Maria!
5. Poporul Meu, adu-ţi aminte ce plănuia Balac, împăratul Moabului, şi ce i-a răspuns Balaam, fiul lui Beor, şi ce s-a întâmplat din Sitim până la Ghilgal, ca să cunoşti binefacerile Domnului!”
6. Cu ce voi întâmpina pe Domnul şi cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui Preaînalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viţei de un an?
7. Dar primeşte Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de untdelemn? Să dau eu pentru fărădelegile mele pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? –
8. Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?
9. Glasul Domnului strigă cetăţii, şi omul înţelept se teme de Numele Tău: „Ascultaţi pedeapsa şi pe Cel ce o trimite!
10. Mai sunt în casa celui rău comori nelegiuite şi blestemata efă mică?
11. Pot socoti Eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă şi greutăţi strâmbe în sac?
12. Pentru că bogaţii lui sunt plini de silnicie, locuitorii lui spun minciuni, şi limba lor este numai înşelătorie în gura lor,
13. de aceea şi Eu te voi lovi cu suferinţa, te voi pustii pentru păcatele tale.
14. Vei mânca, şi tot nu te vei sătura, ci foamea va rămâne în tine; ce vei lua dinaintea vrăjmaşului nu vei scăpa, căci ce vei scăpa voi da pradă sabiei.
15. Vei semăna, dar nu vei secera, vei stoarce măsline, dar nu te vei unge cu untdelemnul lor, vei face must, dar nu vei bea vin!
16. Căci ei păzesc toate orânduirile lui Omri şi lucrează întocmai cum a lucrat casa lui Ahab, şi umblă după sfaturile lor, de aceea te voi face de pomină, îţi voi face locuitorii de batjocură, şi veţi purta ocara poporului Meu.”

Mica este un alt profet din Vechiul Testament care subliniază faptul că formele religioase, dacă nu sunt însoţite de manifestarea dreptăţii şi a milei cu smerenie şi în mod deliberat, nu sunt niciodată acceptate de Dumnezeul drept şi milostiv.

Care este ideea esenţială din Mica 6:8?

Mica 6:8
Ţi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti mila şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?

„Religia adevărată este practică. Ea include, fără îndoială, ritualurile şi ceremoniile bisericii, dar… nu constă atât de mult în a ne abţine de la mâncare cât în a ne împărţi hrana cu cel flămând. Evlavia practică este unicul tip de religie recunoscut la bara de judecată a lui Dumnezeu (Matei 25:34-36)” – Ellen G. White, Comentariul biblic AZŞ, vol. 4, p. 306

Dumnezeu refuză şi astăzi, la fel de mult ca în trecut, apostazia religiei exterioare care exclude evlavia practică menţionată în Mica 6:8. Formele religioase nu sunt un scop în sine, ci un mijloc care ne ajută să atingem un scop, iar scopul nostru este Hristos, pe care suntem chemaţi să-L descoperim şi altora.

În introducerea studiului din această săptămână, am citit despre două familii care s-au mutat în mijlocul unor oameni care la prima vedere erau irecuperabili, cu intenţia de a se îngriji de nevoile lor. Şi i-au făcut prieteni pe unii dintre ei, i-au invitat în casa lor şi au format o mică grupă. Membrii acestei grupe, care, cu timpul, a devenit tot mai numeroasă, s-au rugat ca Dumnezeu să le arate cum să readucă viaţa în cartierul lor. În parteneriat cu o agenţie de dezvoltare creştină, au început să recruteze voluntari care să-i ajute să reconstruiască locuinţele dărăpănate din jurul lor.

Dacă ai avea ocazia să le faci o vizită, ai găsi acolo un cartier nou şi prosper, cu o situaţie mult mai bună decât înainte. Toate aceste roade frumoase au fost obţinute pentru că o biserică mică şi-a dorit să manifeste dragostea lui Isus în mod practic. Iată o metodă minunată prin care Hristos a ajuns la inimile altora prin intermediul credincioşilor Săi!

În acest pasaj, Dumnezeu Se adresează poporului Său în ansamblu. Totuşi, în versetul 8 El se adresează fiecăruia, individual, folosind persoana a II-a singular. În ce măsură reflectă viaţa ta binele descris aici de Domnul? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO