Citeşte Ezechiel 47:9. Ce efect avea apa din viziunea lui Ezechiel asupra mediului în care ajungea?

Ezechiel 47:9
Orice făptură vie care se mişcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul şi vor fi o mulţime de peşti; căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase, şi pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta, va fi viaţă.

Profeţia lui Ezechiel declară că râul care iese din Templul lui Dumnezeu va aduce viaţă pretutindeni pe unde va curge. Iar cea mai mare minune este descrisă în versetul 10. Ce surprinzător ar fi să vedem pe malurile Mării Moarte, cu apa ei neprielnică vieţii, o mulţime de pescari care-şi aruncă plasele de pescuit fiindcă au auzit că acolo se prind mulţi peşti!

Ideea este că Dumnezeu, lucrând prin poporul Său, va aduce viaţă acolo unde mai devreme nu era viaţă,

„Acolo unde Dumnezeu intervine, nu există situaţie fără ieşire, nu există categorie de oameni imposibil de mântuit, nu există moştenire a unui trecut nefericit care să ne condamne la un viitor umbrit de disperare.” – The Interpreter’s Bible (Nashville: Abingdon Press, 1956), vol. 6, p. 328

Harul uimitor al lui Dumnezeu face adevărate minuni – pentru oricine îl primeşte, desigur! Aceasta este Evanghelia: Prin noi, Dumnezeu le poate da speranţă celor disperaţi, căzuţi, secătuiţi de puteri şi aflaţi pe moarte, din punct de vedere spiritual şi fizic.

Compară Ezechiel 47:12 cu Apocalipsa 22:1,2. Ce spun aceste două pasaje despre destinaţia finală a celor vindecaţi şi aduşi la viaţă în Isus prin biserica Sa?

Ezechiel 47:12
Dar lângă râul acesta, pe malurile lui de amândouă părţile, vor creşte tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va veşteji, şi roadele lor nu se vor sfârşi; în fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieşi din Sfântul Locaş. Roadele lor vor sluji ca hrană, şi frunzele lor, ca leac.”

Apocalipsa 22:1,2
1. Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului.
2. În mijlocul pieţei cetăţii şi pe cele două maluri ale râului era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor.

Într-o zi, poporul lui Dumnezeu – din care vor face parte şi oamenii vindecaţi şi aduşi la viaţă prin altruismul membrilor bisericii – va locui pe Noul Pământ, unde curge un alt râu, care iese de la tronul lui Dumnezeu. Acolo nu vor mai exista nici deşert, nici pământ sterp şi nici moarte.

Până atunci – în timp ce aşteptăm acea lume binecuvântată – Dumnezeu vera ca biserica Lui să fie un loc de unde să se reverse vindecare şi viaţă îmbelşugată către societate. El vrea să lucreze prin noi pentru a revigora şi transforma „deşertul”, „câmpia” şi „apele moarte” din zona noastră în locuri pline de viaţă prin Isus (Ioan 10:10). Acesta este tot mesajul adventist exprimat într-o singură frază.

Citeşte Amos 5:24. Ce face biserica ta ca să fie un „râu vindecător” pentru localitatea în care se află?

Amos 5:24
Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare, şi neprihănirea, ca un pârâu care nu seacă niciodată!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO