Citeşte Ezechiel 47:1-8. Ce ar putea simboliza apa care – în viziunea lui Ezechiel – curgea de sub templu?

Ezechiel 47:1-8
1. M-a adus înapoi la uşa Casei. Şi iată că ieşea apă de sub pragul Casei, dinspre răsărit; căci faţa Casei era spre răsărit. Apa se cobora de sub partea dreaptă a Casei înspre partea de miazăzi a altarului.
2. M-a scos pe poarta de miazănoapte şi m-a făcut să ocolesc pe din afară până la poarta de răsărit. Şi iată că apa curgea din partea dreaptă.
3. Când a înaintat omul acela spre răsărit, cu măsura în mână, a măsurat o mie de coţi şi m-a trecut prin apă; apa îmi venea până la glezne.
4. A mai măsurat iarăşi o mie de coţi şi m-a pus să trec prin apă, şi apa îmi venea până la genunchi. A măsurat iarăşi o mie de coţi şi m-a trecut prin ea, şi apa îmi venea până la şolduri.
5. A măsurat iarăşi o mie de coţi, şi atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să înot – un râu care nu se putea trece.
6. El mi-a zis: „Ai văzut, fiul omului?” Şi m-a luat şi m-a adus înapoi pe malul râului.
7. Când m-a adus înapoi, iată că pe malul râului erau o mulţime de copaci pe amândouă părţile.
8. El mi-a zis: „Apa aceasta curge spre ţinutul de răsărit, se coboară în câmpie şi se varsă în mare şi, vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca.

Se spune că apa aceasta curgea „spre ţinutul de răsărit”. La est de Ierusalim, se află Marea de Sare (sau Marea Moartă), o întindere de apă situată la cea mai joasă altitudine de pe glob. Între Ierusalim şi Marea Moartă se întinde un teren deşertic pe o distanţă de aproximativ 34 de kilometri, care include şi Valea Arabah (sau Depresiunea Iordanului şi a Mării Moarte). Apa mării este atât de sărată, încât nicio vieţuitoare nu poate supravieţui în ea.

Textul spune, mai departe, că apa care iese din templu curge spre răsărit şi, când se varsă în mare, „vindecă” apele mării. Apa aceasta poate fi simbolul bisericii, templul lui Dumnezeu (1 Petru 2:4,5), a cărei influenţă „curge” în lume şi este o sursă de sănătate şi de vindecare pentru cei morţi în fărădelegi şi păcate.

Citeşte Matei 5:16. Cu ce îi aseamănă Domnul Isus pe urmaşii Săi şi de ce?

Matei 5:16
Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

Fluviul Zambezi din Zambia (Africa) izvorăşte de sub un copac, doar un firicel de apă. Pe măsură ce înaintează spre Cascada Victoria, se transformă dintr-un pârâu (adânc până la gleznă), într-o apă adâncă până la genunchi, apoi până la brâu, pentru a deveni, în final, un fluviu în care poţi înota. La fel, apa care iese din templu este mai întâi mică, dar apoi se adânceşte şi devine „atât de adâncă, încât trebuia să înot – un râu care nu se putea trece” (Ezechiel 47:5).

Poate că la început biserica ta va avea o influenţă mică în localitatea sau zona în care se află, însă poţi fi sigur că va reuşi, cu timpul, să o transforme! „Lucrarea noastră mi-a fost înfăţişată ca fiind, la începuturile ei, asemenea unui mic, foarte mic pârâiaş.” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 7, p. 171

Cum poate biserica să-şi mărească influenţa binefăcătoare şi vindecătoare în lumea aceasta? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO