Făgăduinţele „anului de îndurare”

În Vechiul Testament, întâlnim des ideea că oamenii cu o stare materială şi spirituală bună vin în întâmpinarea nevoilor celor cu o stare mai puţin bună.

Citeşte Isaia 61:1-11. Ce le spune aici Dumnezeu celor din poporul Său şi cum putem aplica aceste învăţături la viaţa noastră şi la chemarea noastră? Vezi şi Luca 4:18.

Isaia 61
1. „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război, izbăvirea;
2. să vestesc un an de îndurare al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru; să mângâi pe toţi cei întristaţi;
3. să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi „terebinţi ai neprihănirii”, „un sad al Domnului”, ca să slujească spre slava Lui.”
4. Ei vor zidi iarăşi vechile dărâmături, vor ridica iarăşi năruirile din vechime, vor înnoi cetăţi pustiite, rămase pustii din neam în neam.
5. Străinii vor sta şi vă vor paşte turmele, şi fiii străinului vor fi plugarii şi vierii voştri.
6. Dar voi vă veţi numi preoţi ai Domnului şi veţi fi numiţi slujitori ai Dumnezeului nostru, veţi mânca bogăţiile neamurilor şi vă veţi făli cu fala lor.
7. În locul ocării voastre veţi avea îndoită cinste; în locul ruşinii se vor înveseli de partea lor, căci vor stăpâni îndoit în ţara lor şi vor avea o bucurie veşnică.
8. „Căci Eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea şi nelegiuirea; le voi da cu credincioşie răsplata lor şi voi încheia cu ei un legământ veşnic.
9. Sămânţa lor va fi cunoscută între neamuri, şi urmaşii lor, printre popoare; toţi cei ce-i vor vedea vor cunoaşte că sunt o sămânţă binecuvântată de Domnul.”
10. „Mă bucur în Domnul, şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească şi ca o mireasă împodobită cu sculele ei.
11. Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui şi după cum o grădină face să încolţească semănăturile ei, aşa va face Domnul Dumnezeu să răsară mântuirea şi lauda în faţa tuturor neamurilor.”

Luca 4:18
„Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi

Capitolul 61 al cărţii lui Isaia începe cu declaraţia că Duhul Domnului lucrează prin Cel Uns pentru a le aduce veşti bune celor nenorociţi, pentru a-i vindeca pe cei cu inima zdrobită, pentru a le vesti robilor slobozenia şi prinşilor de război izbăvirea (Isaia 61:1). Toate acestea se împlinesc într-un „an de îndurare al Domnului”. Expresia aceasta face referire la anul jubiliar care, după cum am văzut deja, avea numeroase prevederi legate de împlinirea nevoilor celor sărmani.

Astfel, cei ce plâng şi sunt mângâiaţi, cei întristaţi din Sion cărora li se dă „o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit” (Isaia 61:33), sunt cei care „vor zidi iarăşi vechile dărâmături” şi „vor ridica iarăşi năruirile din vechime”. Beneficiarii jubileului mesianic devin agenţi de transformare ai societăţii, înnoind cetăţile pustiite (Isaia 61:4) Ei sunt numiţi preoţi şi slujitori ai lui Dumnezeu şi sunt susţinuţi prin bogăţiile popoarelor din jur (Isaia 61:5,6).

Imaginile din acest capital, în care Unsul Domnului transformă popoarele din jurul Israelului prin prosperitatea celor care au făcut legământ cu El (versetele 8,9), se aplică în dreptul celor care, astăzi, sunt chemaţi să fie preoţi şi slujitori în diferitele zone ale lumii, Să nu se simtă oare influenţa transformatoare a acestei profeţii atunci când ne bucurăm în Domnul, când sufletul ne este plin de veselie în Dumnezeu şi când stăm îmbrăcaţi în hainele mântuirii în mijlocul concetăţenilor noştri (Isaia 61:10,11)?

Citeşte Isaia 61:9. Ce mărturie puternică despre ce poate face Dumnezeu prin poporul Său! Se poate spune acest lucru despre poporul Său de astăzi? De ce da sau de ce nu?

Isaia 61:9
Sămânţa lor va fi cunoscută între neamuri, şi urmaşii lor, printre popoare; toţi cei ce-i vor vedea vor cunoaşte că sunt o sămânţă binecuvântată de Domnul.”

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO