Citeşte Geneza 2:15. Ce principii din acest verset ar trebui să stea la baza atitudinii noastre faţă de planeta pe care trăim?

Geneza 2:15

Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească.

Înainte de păcat, Adam şi Eva au fost delegaţi de Dumnezeu ca administratori ai tuturor lucrurilor pe care li le încredinţase. Ei erau stăpâni peste vegetaţie şi peste faună. După păcat însă, toată natura sa răsculat, parcă, împotriva lor, la fel cum ei se răsculaseră împotriva lui Dumnezeu, Omul a început să se simtă neputincios în faţa elementelor naturii (vremea, agricultura, lumea animală).

„Printre făpturile inferioare, Adam fusese împărat şi, cât timp Îi fusese loial lui Dumnezeu, toată natura îi recunoscuse autoritatea. Însă, când a păcătuit, a pierdut această autoritate. Spiritul de răzvrătire, căruia chiar el îi deschisese uşa, s-a extins în tot regnul animal. Astfel, nu doar viața omului, ci şi firea animalelor, copacii din pădure, iarba câmpului, însuşi aerul pe care-l respira, toate spuneau lecţia tristă a cunoştinţei răului,” – Ellen G. White, Educaţie, ed. 2012, p. 24

În prezent, lumea noastră este devastată, în unele zone cel puţin, de dezastre naturale şi de continua degradare a ecosistemelor. Pe de o parte, depunem eforturi uriaşe pentru a ne proteja prin intermediul tehnologiei şi al industriei. Pe de altă parte, însă, chiar tehnologia ajunge să ne distrugă planeta: Ecologia este o problemă de ordin etic şi teologic, în special atunci când exploatarea pământului le produce altora dificultăţi.

„Adventiştii de ziua a şaptea sunt apărătorii unui stil de viaţă simplu şi sănătos, în care oamenii nu se lasă duşi de valul consumerismului neînfrânat, al obținerii de bunuri şi producerii de deşeuri. Noi facem apel la respectarea lumii create, la cumpătare în utilizarea resurselor pământului, la reevaluarea nevoilor proprii şi la reafirmarea demnităţii vieţii create.” – Pasaj preluat din „Declarația oficială a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea cu privire la mediu”, 1995.

Cum putem avea o atitudine echilibrată faţă de planeta pe care trăim? Cum putem fi buni administratori ai pământului evitând să-l idolatrizăm? Ce avertizare primim, în această privinţă, în Romani 1:25?

Romani 1:25
căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO