Recâştigarea stăpânirii pierdute

 Apoi Dumnezeu a zis: «Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.»

Geneza 1:26

După căderea în păcat, Adam şi Eva nu au pierdut doar chipul lui Dumnezeu în ei: „Nu numai omul, ci şi pământul a ajuns, prin păcat, sub controlul celui rău şi avea să fie restaurat prin planul de răscumpărare. La crearea sa, lui Adam i s-a dat stăpânire peste pământ. Când a cedat însă înaintea ispitei, a fost adus sub puterea lui Satana, iar stăpânirea pe care o avea a trecut la acela care-l cucerise. În acest fel, Satana a devenit «dumnezeul lumii acesteia». El a luat prin înşelăciune stăpânirea asupra pământului care-i fusese încredinţată la început lui Adam. Dar Hristos, care a plătit prin jertfa Sa pedeapsa pentru păcat, nu doar că la răscumpărat pe om, ci a recuperat şi stăpânirea pe care acesta o pierduse. Tot ce a pierdut primul Adam va fi recâştigat de al doilea.” – Ellen G. White, în Signs of the Times, 4 noiembrie 1908

Dar ce înseamnă această „stăpânire”? Cuvântul „stăpânire” are astăzi conotații negative, pe care nu le avea în Eden. Ce înseamnă faptul că oamenii au fost primii care au primit stăpânire asupra pământului? Ce poate face biserica pentru a-i ajuta pe oameni să recâştige ce au pierdut primii noştri părinţi în Eden?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO