Privind de la atâtea milenii distantă şi fiind atât de obișnuiți cu răul din lumea noastră, ne este foarte greu să ne dăm seama câte am pierdut din cauza căderii în păcat. Dacă n-am avea Cuvântul lui Dumnezeu şi descoperirile Sale despre originea omului şi despre cea a păcatului, a morții şi a răului, am crede că toate acestea sunt lucruri normale, care fac parte din viaţă. Istoria căderii în păcat ne arată însă că nu aceasta este starea normală a lucrurilor. Geneza ne spune că Adam şi Eva urmau să aibă stăpânire peste pământ, dar că, după ce au păcătuit, modul lor de raportare la pământ s-a schimbat, deoarece ei înşişi s-au schimbat şi, odată cu ei, s-a schimbat şi natura. Din momentul acela, ei au pierdut stăpânirea de care se bucuraseră, iar consecințele au fost uriaşe. „Spinii şi pălămida (Geneza 3:17,18), consecințele potopului (Geneza 7:12), deşertul şi pustia, gemetele pământului după eliberare (Romani 8:19-22) sunt doar câteva dintre imaginile utilizate de Biblie pentru a descrie efectul păcatului asupra lumii.” – Handbook of Seventh-day Adventist Theology (Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub. Assn.), vol. 12, p, 254. Cât de recunoscători ar trebui să fim pentru planul de mântuire, prin care se va recâştiga tot ce s-a pierdut şi care ne oferă speranța unei vieți mult mai bune decât aceasta!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO