Cineva scria recent că o prietenă a sa, o atee convinsă, i-a povestit că are momente când „se trezeşte în toiul nopții şi se frământă din cauza unor întrebări profunde, precum: Chiar este lumea aceasta rezultatul unei mari explozii cosmice accidentale, al atât de mult vehiculatului Big Bang? Cum este posibil să nu fie niciun plan, niciun scop măreț pentru existenţa noastră şi pentru existenta universului, în ansamblu? Este oare cu putinţă ca viața fiecăruia – inclusiv viața mea, a soţului meu şi a celor doi copii ai mei – să fie total irelevantă şi fără sens? Viaţa mea chiar nu are niciun rost şi nicio valoare?”

După căderea în păcat, oamenii au pierdut atât de multe lucruri! Ne-am înstrăinat de Dumnezeu şi unul de altul. Neam schimbat până şi modul de a ne raporta la pământ. Mai mult, după cum vedem din întrebările care o tulburau pe această atee, nu mai ştim cine suntem şi ce scop are viaţa noastră. Iar problema este şi mai gravă pentru cei care cred că omul a apărut aici din întâmplare, fără vreun scop anume pe care să-l fi aşezat în noi Dumnezeul creator.

Ce ne spun următoarele texte despre scopurile pentru care a fost creat omul: Geneza 1:26-28; Psalmii 8:3-8; Isaia 43:6,7? Ce înseamnă expresia „i-am făcut spre slava Mea” (Isaia 43:7)? Ce legătură există între slava lui Dumnezeu şi stăpânirea peste tot pământul?

Geneza 1:26-28
26. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”
27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.
28. Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”

Psalmii 8:3-8
3. Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale – luna şi stelele pe care le-ai făcut,
4. îmi zic: Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă?
5. L-ai făcut cu puţin mai prejos decât Dumnezeu şi l-ai încununat cu slavă şi cu cinste.
6. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele lui:
7. oile şi boii laolaltă, fiarele câmpului,
8. păsările cerului şi peştii mării, tot ce străbate cărările mărilor.

Isaia 43:6,7
6. Voi zice miazănoaptei: „Dă încoace!”, şi miazăzilei: „Nu opri”, ci adu-Mi fiii din ţările depărtate şi fiicele de la marginea pământului:
7. pe toţi cei ce poartă Numele Meu şi pe care i-am făcut spre slava Mea, pe care i-am întocmit şi i-am alcătuit.” –

Isaia 43:7
pe toţi cei ce poartă Numele Meu şi pe care i-am făcut spre slava Mea, pe care i-am întocmit şi i-am alcătuit.

După cum vedem în versetele din Geneza, unul dintre multiplele scopuri pentru care Dumnezeu i-a creat pe Adam şi Eva a fost acela ca ei să aibă stăpânire peste întregul pământ (Geneza 1:26-28), Reflectând slava şi caracterul lui Dumnezeu, ei trebuiau să fie canalul prin care Cel care are slava şi stăpânirea în mod suprem (Apocalipsa 1:5,6) avea să susţină, să îngrijească şi să administreze restul creaţiei Sale de pe pământ. Oare cum s-ar fi descoperit slava lui Dumnezeu prin ei şi prin stăpânirea lor peste pământ, dacă nu ar fi apărut păcatul?

Acum însă, prin credința în Isus, prin predarea vieții noastre în mâna Sa, prin ascultare şi cooperare, putem spune, împreună cu David: „Domnul va sfârşi ce a început pentru mine” (Psalmii 138:8). Gândul că Dumnezeu are un scop pentru fiecare dintre noi ne dă încredere şi bucurie, mai cu seamă dacă ne predăm Lui şi acceptăm ca voia Lui să se împlinească în noi.

Dacă te-ar întreba cineva: „Ce scop crezi că are viața ta?”, ce răspuns i-ai da şi de ce? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO