La început, când a fost creat, omul era o fiinţă perfectă şi completă, într-o lume perfectă şi completă. Din nefericire, el a pierdut Paradisul din cauza păcatului, iar lumea a ajuns să fie caracterizată astăzi de: moarte, violenţă, suferinţă, frică şi ignoranţă. Planul de mântuire are ca obiectiv readucerea lumii noastre la perfecţiunea ei iniţială. Hristos a venit pentru a recâştiga ceea ce s-a pierdut prin căderea în păcat.

„La început. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său. L-a înzestrat cu însuşiri nobile. Inteligenţa lui era echilibrată şi toate puterile fiinţei lui erau armonioase. Dar căderea în păcat şi influenţa lui au pervertit toate aceste daruri. Păcatul a deteriorat chipul lui Dumnezeu din om şi aproape l-a şters. Pentru a reface chipul acesta s-a alcătuit planul mântuirii, iar omului i s-a dat un timp de har. Să-l readucă la desăvârşirea iniţială în care fusese creat – acesta este scopul cel mare al vieţii, scop care stă la temelia oricărui alt scop.” – Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, ed. 2006, p. 609. Refacerea aceasta va avea loc la înnoirea pământului şi a cerurilor, dar este un proces care a început deja în noi!

Citeşte Galateni 4:19. Ce înseamnă ca Hristos să „ia chip în noi” şi de ce lucrul acesta era atât de important pentru apostolul Pavel?

Galateni 4:19
Copilaşii mei, pentru care iarăşi simt durerile naşterii, până ce va lua Hristos chip în voi!

În Evrei 1:3, se afirmă că Hristos însuşi este „întipărirea Fiinţei” lui Dumnezeu sau, potrivit altor versiuni, „imaginea expresă/chipul clar” al lui Dumnezeu. (Compară cu loan 14:9; 2 Corinteni 4:4; Coloseni 1:15.) Scopul Său este refacerea imaginii lui Dumnezeu în noi. Dacă suntem de acord, Hristos, „chipul lui Dumnezeu”, poate locui în noi: „Hristos în voi, nădejdea slavei” (Coloseni 1:27).

La a doua venire a lui Isus, va avea loc etapa finală a restaurării chipului Său în noi (vezi 1 Corinteni 15:49; 1 loan 3:2). Până atunci însă, procesul de restaurare esteîn plină derulare. Când se imprimă în fiinţa noastră chipul Său, avem dorinţa de a le face cunoştinţă şi semenilor noştri cu Restauratorul sufletelor.

De ce este important să nu uităm că restaurarea, deşi a început deja în noi, este un proces care se va încheia de-abia la a doua venire a lui Isus? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO