După cum am văzut, lumea noastră, deşi creată perfectă, a căzut în păcat şi are acum de suferit consecinţe devastatoare. Cu toate acestea. Dumnezeu nu ne-a lăsat să avem parte de soarta pe care-o meritam: dispariţia veşnică. El a prevăzut posibilitatea căderii omului şi a întocmit, chiar înainte de crearea lumii noastre, planul de mântuire (vezi 1 Petru 1:2). Conform acestui plan, Isus a venit pe pământ cu sacrificii enorme, a murit pe cruce şi a promis că Se va întoarce la noi pentru a pune capăt răului, pentru a distruge păcatul şi pentru a restaura complet planeta pierdută.

Ce ne uimeşte este faptul că Dumnezeu ne cheamă pe noi, biserica Sa, să luăm parte la acest proces de restaurare!

Citeşte în Marcu 2:1-12 istoria prietenilor care au colaborat cu tenacitate ca să-l aducă pe slăbănog la Isus. Ce ne spune această relatare despre rolul jucat de biserică în vindecarea şi restaurarea oamenilor?

Marcu 2:1-12
1. După câteva zile, Isus S-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă
2. şi s-au adunat îndată aşa de mulţi, că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea uşii. El le vestea Cuvântul.
3. Au venit la El nişte oameni care I-au adus un slăbănog, purtat de patru inşi.
4. Fiindcă nu puteau să ajungă până la El, din pricina norodului, au desfăcut acoperişul casei unde era Isus şi, după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul.
5. Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!”
6. Unii din cărturari, care erau de faţă, se gândeau în inimile lor:
7. „Cum vorbeşte Omul acesta astfel? Huleşte! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?”
8. Îndată, Isus a cunoscut, prin duhul Său, că ei gândeau astfel în ei şi le-a zis: „Pentru ce aveţi astfel de gânduri în inimile voastre?
9. Ce este mai lesne: a zice slăbănogului: „Păcatele îţi sunt iertate”, ori a zice: „Scoală-te, ridică-ţi patul şi umblă”?
10. Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele,
11. „Ţie îţi poruncesc”, a zis El slăbănogului, „scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă.”
12. Şi îndată, slăbănogul s-a sculat, şi-a ridicat patul şi a ieşit afară în faţa tuturor; aşa că toţi au rămas uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu şi ziceau: „Niciodată n-am văzut aşa ceva!”

Casa era înţesată de oameni din cauză că Isus Se afla acolo. Mulţimile erau atrase de dragostea Sa. Cei patru bărbaţi au spart acoperişul casei pentru a-l duce la Isus pe prietenul lor care era bolnav atât spiritual, cât şi fizic. Iar Isus l-a vindecat iertându-i păcatele, oferindu-i pace sufletească şi poruncindu-i să se ridice şi să meargă. în acest fel. El a demonstrat că omul este vindecat cu adevărat numai dacă este restaurat la toate aceste niveluri.

Care a fost motivul venirii lui Hristos pe acest pământ, potrivit declaraţiilor apostolului loan? Ce speranţă ne insuflă afirmaţiile sale? Citeşte Ioan 10:10 şi 1 loan 3:8.

Ioan 10:10
Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.

1 Ioan 3:8
Cine păcătuieşte este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.

S-a afirmat că declaraţia din loan 10:10 (ultima parte) constituie sinteza mesajului Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea. Ea a fost, fără îndoială, declaraţia de misiune a Domnului Hristos. Un rol major al bisericii lui Hristos este acela de a merge pe urmele paşilor Săi şi de a repara ceea ce a stricat Diavolul, aşezând în locul morţii viaţa din belşug (vezi Faptele 10:38,1 loan 2:6). Biserica este chemată să colaboreze cu Hristos în a-i motiva pe oameni să accepte ca în ei să fie restaurat chipul lui Dumnezeu – la nivel fizic, mintal şi spiritual.

Care dintre semenii tăi are chiar acum nevoie de ajutorul pe care Dumnezeu te-a înzestrat în mod special să îl dai? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO