Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.

Genesa 1.27

Este suficient să aruncăm o privire în jur, la lumea în care trăim şi la noi înşine, ca să ne dăm seama că ceva nu este în regulă. Dovezile căderii în păcat, ale răzvrătirii şi ale marii lupte se văd pretutindeni.

Vestea bună este că dezordinea aceasta nu va dura la infinit. Isus a venit, a murit pentru păcatele lumii şi a promis că Se va întoarce. Iar când Se va întoarce, tot ce există aici va dispărea şi se va instaura o lume nouă, o „împărăţie” veşnică, aşa cum spune profeţia: „Dar în vremea acestor împăraţi. Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie care nu va fi nimicită niciodată şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic” (Daniel 2:44). Atunci vor fi aşezate din nou toate lucrurile!

Totuşi, pentru refacerea chipului Său în noi nu trebuie să aşteptăm până atunci, fiindcă cei care sunt în Hristos sunt deja făpturi noi (2 Corinteni 5:17). Dumnezeu ne-a „hotărât mai dinainte” să fim restauraţi după chipul lui Isus (Romani 8:29). Totodată, suntem chemaţi şi înzestraţi, ca biserică, să ajutăm la restaurarea chipului Său şi în alţi oameni!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO