Biblia afirmă că, la început, omul a fost creat după „chipul” lui Dumnezeu (Geneza 1:27), după „imaginea” lui Dumnezeu. O imagine poate fi bidimensională (de exemplu, imaginea dintr-o oglindă, o fotografie) sau tridimensională (de exemplu, o statuie, o hologramă). Imaginea poate să nu fie una palpabilă, ci doar o idee, o imagine mintală. La ce fel de imagine se referă aici Biblia?

Citeşte Geneza 1:26,27. Ce explicaţie ne oferă Scriptura cu privire la ce înseamnă a fi creat după „chipul” lui Dumnezeu? Vezi şi Geneza 1:31; Deuteronomul 6:5 şi 1 Tesaloniceni 5:23.

Geneza 1:26,27
26. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”
27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.

Geneza 1:31
Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea.

Deuteronomul 6:5
Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.

1 Tesaloniceni 5:23
Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Isus Hristos.

La crearea primilor noştri părinţi, Dumnezeu a adus la existenţă pe pământ o formă de viaţă nouă şi superioară: bărbatul şi femeia. Dintre toate făpturile create de El, numai ei erau după chipul Său. Nu erau nişte maimuţe evoluate. Erau fiinţe umane şi, ca atare, erau radical diferite de toate celelalte forme de viaţă de pe pământ. Teologia care încearcă să estompeze aceste deosebiri aşază omul pe o treaptă inferioară.

Dumnezeu „le-a dat numele de «om»” (Geneza 5:2), ceea ce înseamnă că bărbatul şi femeia împreună purtau numele de „om”, adică „Adam”. Ei erau două persoane distincte, dar formau un întreg. Doar împreună reprezentau pe deplin chipul lui Dumnezeu.

Natura celui care poartă chipul (imaginea) lui Dumnezeu este holistică: „Atunci când a ieşit din mâna Creatorului, Adam purta, în natura lui fizică, mintală şi spirituală, asemănarea cu Făcătorul său.” – Ellen G. White, Educaţie, p. 15 (sublinierea autorului)

Cuvântul ebraic pentru „chip” este tselem, iar cel pentru „asemănare” este demuth. Primul poate face referire la aspectul fizic, iar al doilea, la aspectul interior, în care sunt cuprinse şi aspectul spiritual, şi cel mintal. Ellen G. White recunoaşte acest fapt când declară că omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu „atât în înfăţişarea exterioară, cât şi în caracter.” – Patriarhi şi profeţi, ed. 2006, p. 33

Deuteronomul 6:5 enumeră diferitele dimensiuni ale fiinţei umane: inima (mintea, dimensiunea mintală), sufletul (dimensiunea spirituală) şi puterea (corpul). O enumerare similară se găseşte în 1 Tesaloniceni 5:23. Fiinţa creată după chipul lui Dumnezeu se aseamănă cu El în toate aceste dimensiuni.

Ce implicaţii practice are faptul că am fost creaţi „după chipul lui Dumnezeu”? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO