„El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”

(Apocalipsa 21:4)

Foarte mulți oameni se întreabă de ce a apărut răul. Cheia răspunsului la această întrebare este libertatea, pentru că adevărata libertate, adevărata libertate morală implică riscul ca ființa liberă să aleagă răul.

Se ridică atunci o altă întrebare: De ce nu i-a distrus Dumnezeu imediat pe cei care au făcut răul, ca să ne cruțe pe noi, ceilalți, de urmările oribile ale răzvrătirii?

Răspunsul face trimitere directă la marea luptă. După cum vom vedea săptămâna aceasta, guvernarea lui Dumnezeu este transparentă şi, deşi căile Lui sunt misterioase, El va pune capăt marii lupte în aşa mod încât renunțarea Sa la Sine, bunătatea, dreptatea, dragostea şi Legea Sa să nu mai fie puse niciodată la îndoială.

El ne va pune la dispoziție o perioadă de o mie de ani pentru a primi răspunsuri despre soarta celor pierduți. Pentru restul întrebărilor, ne pune la dispoziție veşnicia. După revenirea Domnului Hristos, cei răscumpărați vor domni împreună cu El timp de o mie de ani. De asemenea, vor avea un rol activ la judecată. Să examinăm împreună evenimentele finale ale marii lupte purtate de veacuri.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO