„Prin păcat, nu numai omul, ci şi pământul a ajuns sub controlul celui rău şi urma să fie restaurat prin planul de răscumpărare. La crearea sa, Adam a fost desemnat stăpânitor peste pământ. Dar, cedând ispitei, a ajuns sub puterea lui Satana, iar stăpânirea pe care o deţinea a trecut la cel care-l biruise. În acest fel, Satana a devenit «dumnezeul veacului acestuia». El a uzurpat stăpânirea asupra pământului care iniţial îi fusese încredinţată lui Adam. Dar Hristos, când a plătit pedeapsa pentru păcat prin sacrificiul Său, l-a răscumpărat pe om şi a recâştigat şi stăpânirea pe care el o pierduse. Tot ce a pierdut primul Adam va fi restaurat prin al doilea Adam.” – Ellen G. White, Signs of the Times, 4 noiembrie 1908

Când privim la lumea noastră, suntem tentaţi să uităm un adevăr fundamental – Satana a fost înfrânt şi mai „are puţină vreme” (Apocalipsa 12:12). Răul, moartea şi suferinţa stăpânesc în lumea aceasta, dar avem făgăduinţa că vor fi eradicate. Oamenii nu au cum să le elimine complet, decât dacă ar distruge cu totul pământul şi orice formă de viaţă de pe el, dacă Dumnezeu le-ar îngădui acest lucru. Numai intervenţia supranaturală a lui Dumnezeu va aduce schimbările promise. Noi nu avem această capacitate.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO