Rolul şi funcţiile bisericii sunt expuse în 1 Corinteni 12. Ea este asemănată aici cu corpul uman care, deşi este alcătuit din mai multe părţi cu roluri distincte, acţionează ca un tot unitar (1 Corinteni 12:12).

Citeşte 1 Corinteni 12:14-26. Care este mesajul principal al acestui pasaj?

1 Corinteni 12:14-26
14. Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.
15. Dacă piciorul ar zice: „Fiindcă nu sunt mână, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup?
16. Şi dacă urechea ar zice: „Fiindcă nu sunt ochi, nu sunt din trup” – nu este pentru aceasta din trup?
17. Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?
18. Acum, dar, Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El.
19. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?
20. Fapt este că sunt mai multe mădulare, dar un singur trup.
21. Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: „N-am trebuinţă de voi.”
22. Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă.
23. Şi părţile trupului care par vrednice de mai puţină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseţe,
24. pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel, ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste,
25. pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele.
26. Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.

Pavel se întreabă mai întâi pe un ton aparent ironic ce s-ar întâmpla dacă un picior sau o ureche ar spune că nu este din trup. Apoi merge mai departe şi se întreabă ce s-ar întâmpla dacă tot trupul ar fi ochi sau ureche (1 Corinteni 12:17). Ce-ar fi să intre chiar acum în camera ta o ureche şi să te salute? Sau cum ar fi când un singur om ar încerca să controleze întreaga biserică, de parcă ar fi stăpânul ei?

Cu câteva versete mai sus, Pavel trece în revistă activităţile bisericii şi le numeşte daruri ale Duhului Sfânt. Unii au darul înţelepciunii, iar alţii pe cel al cunoaşterii Scripturii (1 Corinteni 12:8). Unii au o credinţă care îi inspiră pe toţi, iar alţii au darul vindecării (vers. 9). Unii fac minuni, alţii au viziune profetică, alţii discern între bine şi rău, iar alţii pot depăşi barierele de limbă (vers. 10). Observă însă că nu oamenii îşi aleg darul, ci Duhul Sfânt îi alege pentru a zidi biserica şi a realiza unitatea (vers. 11-13). Apostolul repetă ideea că Dumnezeu decide ce loc i se potriveşte fiecăruia (vers. 18).

Ceea ce trebuie să reţinem este că trupul, deşi format din mai multe părţi, este unul singur; fiecare parte este conectată cu celelalte, indiferent cât de importantă este (vers. 20-24). Interconectarea aceasta este dublată de un sistem de protecţie individuală care garantează siguranţa şi bunăstarea fiecărei părţi. Interconectarea se produce atunci când diferitele părţi poartă împreună durerile şi bucuriile (vers. 26).

În unele cazuri, trupul are de luptat cu bolile autoimune, afecţiuni în care nişte substanţe din corp (anticorpii) ne atacă propriul corp. Bolile de acest tip pot fi debilitante şi uneori fatale. În lumina pasajului studiat astăzi, la ce tactică recurge duşmanul pentru a distruge biserica? Ce putem face pentru a stopa atacul de acest tip? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO