Marea luptă în scrierile apostolului Pavel

 Textul de memorat: „Când trupul acesta, supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: «Moartea a fost înghiţită de biruinţă.»”

(1 Corinteni 15:54)

În scrierile apostolului Pavel, referirile la marea luptă abundă. Convingerea sa este că Satana există, este o fiinţă reală, şi că amăgirea şi moartea sunt opera lui. El atrage atenţia în mod frecvent asupra „uneltirilor” lui Satana (Efeseni 6:11), asupra înşelăciunilor lui puternice (2 Corinteni 11:14) şi chiar asupra puterilor lui supranaturale (2 Tesaloniceni 2:9).

Cu toate acestea, oricine a citit epistolele lui ştie că Pavel pune întotdeauna accent pe Hristos şi pe triumful Său final în favoarea noastră. Da, Satana a avut de-a lungul secolelor destul de des izbândă asupra poporului lui Dumnezeu, dar pe Isus nu a reuşit să-L înfrângă. În Isus s-au împlinit toate făgăduinţele legământului, garantând mântuirea pentru toţi cei care o cer cu credinţă şi ascultare, fie ei evrei sau neevrei. Totodată, credincioşia Sa garantează încetarea existenţei lui Satana (Evrei 2:14) şi sfârşitul marii lupte.

Săptămâna aceasta vom studia câteva imagini şi metafore utilizate de Pavel pentru a explica realitatea luptei şi viaţa creştină. Ca biserică de credincioşi angajaţi în această bătălie cosmică, suntem chemaţi să lucrăm împreună spre binele tuturor.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO