Unii credincioşi din Corint aveau nelămuriri legate de înviere. Pavel a argumentat că învierea este un element esenţial al Evangheliei (1 Corinteni 15:1-4). Se pare totuşi că exista o oarecare îngrijorare pentru credincioşii care muriseră (vers. 6), iar unii susţineau că persoanele decedate nu vor învia şi, prin urmare, nu vor mai avea ocazia să-L vadă pe Isus revenind (vers. 12). O situaţie similară întâlnim şi în Tesalonic (1 Tesaloniceni 4:13-17).

Citeşte 1 Corinteni 15:12-18. Dacă negăm învierea morţilor, ce negăm de fapt?

1 Corinteni 15:12-18
12. Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morţilor?
13. Dacă nu este o înviere a morţilor, nici Hristos n-a înviat.
14. Şi, dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, şi zadarnică este şi credinţa voastră.
15. Ba încă noi suntem descoperiţi şi ca martori mincinoşi ai lui Dumnezeu; fiindcă am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe Hristos, când nu L-a înviat, dacă este adevărat că morţii nu învie.
16. Căci, dacă nu învie morţii, nici Hristos n-a înviat.
17. Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre,
18. şi prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi.

Pavel face următoarea remarcă: „Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii!” (vers. 19). Dar Hristos a înviat cu adevărat, fiind „primul rod dintre cei care au adormit” (vers. 20, NTR).

În continuare, apostolul face o comparaţie între Hristos şi Adam: „După cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos” (vers. 22), precizând că această înviere generală va avea loc „la venirea Lui” (vers. 23). Câteva versete mai jos (45-49), el reia comparaţia. Adam a fost creat din ţărână, dar Hristos a venit din cer. Hristos este ceresc, iar noi vom fi într-o zi ca El. Cum anume vom ajunge să fim „cereşti” se explică în descrierea evenimentelor din ziua revenirii lui Isus: „Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi noi vom fi schimbaţi. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire” (vers. 52, 53).

Adam a fost creat să trăiască veşnic, dar, după păcat, rasa umană a degenerat rapid şi a ajuns să aibă o viaţă relativ scurtă. Însă, prin biruinţa lui Isus, cel de-al doilea Adam, vom primi în dar viaţa veşnică.

Citeşte 1 Corinteni 15:23-26. Ce ne spune acest pasaj că va face Hristos la încheierea marii lupte?

1 Corinteni 15:23-26
23. dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.
24. În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere.
25. Căci trebuie ca El să împărăţească până va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale.
26. Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea.

Cum ne putem forma obiceiul de a privi dincolo de ce este vizibil şi de a crede în făgăduinţele Sale? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO