Ce lecţie le-a dat Isus aici ucenicilor şi care este mesajul pentru oricine pretinde că Îl urmează pe Isus?

Marcu 9:33-37
33. Apoi au venit la Capernaum. Când era în casă, Isus i-a întrebat: „Despre ce vorbeaţi unul cu altul pe drum?”
34. Dar ei tăceau, pentru că pe drum se certaseră între ei, ca să ştie cine este cel mai mare.
35. Atunci Isus a şezut jos, a chemat pe cei doisprezece şi le-a zis: „Dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toţi şi slujitorul tuturor!”
36. Şi a luat un copilaş şi l-a aşezat în mijlocul lor; apoi l-a luat în braţe şi le-a zis:
37. „Oricine primeşte pe unul din aceşti copilaşi, în Numele Meu, Mă primeşte pe Mine; şi oricine Mă primeşte pe Mine, nu Mă primeşte pe Mine, ci pe Cel ce M-a trimis pe Mine.”

Matei 18:3-5
3. şi le-a zis: „Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.
4. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor.
5. Şi oricine va primi un copilaş ca acesta în Numele Meu Mă primeşte pe Mine.

Disputa ucenicilor a pornit de la modul în care vedeau ei viitorul. Ei se gândeau că Isus avea să elibereze Israelul de romani, că avea să reinstaureze împărăţia lui David şi că avea să fie noul ei împărat, readucând gloria de pe vremea împăratului Solomon. În aceste condiţii, au presupus că, din moment ce făceau parte din cercul apropiaţilor Săi, aveau să fie numiţi în funcţii importante în noua împărăţie. Dar privirile lor se îndreptau acum mai sus, spre poziţia cea mai înaltă din împărăţie, un imbold clar de la Lucifer.

Cum a răspuns Isus la cererea mamei lui Iacov şi Ioan? Ce idee a dorit El să transmită în primul rând?

Matei 20:20-28
20. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Isus împreună cu fiii ei şi I s-a închinat, vrând să-I facă o cerere.
21. El a întrebat-o: „Ce vrei?” „Porunceşte”, I-a zis ea, „ca, în Împărăţia Ta, aceşti doi fii ai mei să şadă unul la dreapta şi altul la stânga Ta.”
22. Drept răspuns Isus a zis: „Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi voi să beţi paharul pe care am să-l beau Eu şi să fiţi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu?” „Putem”, I-au zis ei.
23. Şi El le-a răspuns: „Este adevărat că veţi bea paharul Meu şi veţi fi botezaţi cu botezul cu care am să fiu botezat Eu; dar a şedea la dreapta şi la stânga Mea nu atârnă de Mine s-o dau, ci este păstrată pentru aceia pentru care a fost pregătită de Tatăl Meu.”
24. Cei zece, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi fraţi.
25. Isus i-a chemat şi le-a zis: „Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire.
26. Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru;
27. şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să vă fie rob.
28. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.”

Probabil că cel mai descurajator lucru este contextul în care apare această cerere. Erau cu toţii în drum spre Ierusalim, unde Isus avea să fie răstignit. El tocmai le explicase că avea să fie trădat, condamnat la moarte, batjocorit, biciuit şi răstignit, dar că avea să învie a treia zi (Matei 20:18,19). După ce a terminat de spus aceste lucruri, ei au revenit la discuţia despre locurile de frunte. Parcă nu ar fi auzit nimic. Era clar că nu ascultaseră ce spusese Domnul lor! Preocupaţi de propriile ambiţii mărunte, nu au înţeles ce se petrecea cu adevărat lângă ei. Au rămas cantonaţi în ideile lor greşite despre o împărăţie pământească ce nu avea să vină niciodată şi n-au luat aminte la cuvintele Domnului Isus despre Împărăţia veşnică pe care le-o oferea prin moartea Sa apropiată.

Imaginează-ţi că ai fi fost în locul ucenicilor! Ai fi fost mai receptiv la cuvintele lui Isus? Explică de ce! Cât de atent eşti când iţi vorbeşte El? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO