Isus i-a chemat la El pe primii ucenici pe ţărmul Mării Galileei după ce le-a arătat că avea putere asupra răului. A scos demoni (Luca 4:34-36), a vindecat bolnavi (vers. 38-41), a strâns peştii într-un anumit loc (Luca 5:4-6). Mai mult, a scos la iveală păcatul şi l-a asigurat pe Petru că nu avea motive să-i fie frică (vers. 10).

Mai târziu, S-a rugat o noapte întreagă (Luca 6:12), i-a adunat pe toţi ucenicii şi a ales dintre ei pe cei doisprezece, numindu-i „apostoli” (vers. 13 – în greacă, apostolos înseamnă „trimis”). Şi-a luat apoi timp să le dea îndrumări cu privire la ce aveau de făcut (Luca 9:1-5), îndrumări pe care le-a repetat mai târziu, în mare parte, pentru cei şaptezeci (Luca 10:1-16) şi i-a trimis să lucreze.

Cu ce scop i-a rânduit Isus pe ucenici, în afară de acela de a-i trimite să propovăduiască? Ce lecţie importantă găsim pentru noi?

Marcu 3:14
A rânduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine şi să-i trimită să propovăduiască.

De câte ori nu se întâmplă ca ucenicii de astăzi să fie mai dornici să plece în lucrare pentru Isus decât să stea cu El! Realitatea este că, dacă plecăm să împlinim trimiterea Evangheliei după planurile noastre, Îl ignorăm pe Mântuitorul lumii şi încercăm să ne aşezăm în locul Său. Ajungem atunci să suferim de „sindromul mesianic”, să credem că numai noi putem salva lumea şi să uităm că Isus este unicul Salvator.

Nu am exagera deloc dacă am afirma că o mare parte a istoriei creştine poartă amprenta celor care au invocat Numele lui Isus, dar nu au stat cu El, nu L-au cunoscut şi nu au fost schimbaţi de El. Nici lumea, nici biserica noastră nu are nevoie de oameni care să alerge încoace şi încolo în Numele lui Isus fără să fi petrecut mai întâi timp „cu El”. În marea luptă, Satana s-a folosit de oameni care doar pretind că sunt ai lui Hristos pentru a aduce ocară asupra Numelui Său. De aceea, înainte de a-i trimite în lucrare, Isus Şi-a dorit ca ucenicii să stea cu El ca să înveţe de la El.

Ce înseamnă pentru noi astăzi să stăm „cu El”, în condiţiile în care El nu este prezent fizic printre noi? Cum putem, în mod concret, „să stăm cu El”? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO