Problema poziţiei pe care o ia omul în cadrul conflictului cosmic este abordată în parabola omului care îşi zideşte casa pe stâncă.

Citeşte Matei 7:21-27. Care este adevăratul pericol menţionat în această parabolă?

Matei 7:21-27
21. Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.
22. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”
23. Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.”
24. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face îl voi asemăna cu un om cu judecată care şi-a zidit casa pe stâncă.
25. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă.
26. Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le face, va fi asemănat cu un om nechibzuit care şi-a zidit casa pe nisip.
27. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea; ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.”

Pe ce forme de relief crezi că sunt construite cele două case din parabolă? Unde se află stânca şi unde se află nisipul? Unii sunt înclinaţi să creadă că este vorba de nisipul de pe plajă, dar lucrurile nu stau aşa. Cel mai probabil, zona descrisă este una de deal, cu pante line, unde erau situate cele mai multe sate, undeva pe marginea unei văi.

Isus vorbeşte despre două case. una construită direct pe pământ şi una cu o fundaţie săpată în stâncă (Luca 6:48). Ambele par la fel de bune până în momentul în care începe să plouă şi apa vine şuvoi din vârful dealului. Pentru cel care şi-a construit casa pe stâncă, fenomenul acesta nu este îngrijorător, fiindcă locuinţa este bine ancorată; dar, pentru cel care a construit-o pe nisip, este îngrijorător. Fără o fundaţie solidă, casa lui riscă să fie luată de ape.

Isus a spus această parabolă pentru că ştia că oamenii au obiceiul de a se înşela singuri. Lupta în care suntem prinşi este serioasă şi, dacă nu primim ajutorul Său, nu avem cum să supravieţuim. El a biruit răul şi tocmai din acest motiv este numit „Stânca”.

Noi putem fi biruitori împotriva răului numai dacă ne „construim” viaţa pe El şi putem face acest lucru numai dacă ascultăm de El. „De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-a zidit casa pe stâncă (Matei 7:24). Este simplu. Credinţa este un element esenţial, dar, dacă lipsesc faptele, credinţa este „moartă” (vezi Iacov 2:17,20,26), aşa cum ne-o demonstrează şi parabola aceasta.

Citeşte Matei 7:22,23. Oamenii menţionaţi aici probabil că au avut un fel de „credinţă” dacă se spune că scoseseră demoni şi prorociseră în Numele lui Isus. Şi atunci, de ce să fie respinşi de Isus? Tu pe ce ţi-ai „construit” credinţa?

Iacov 2:17,20,26
17. Tot aşa şi credinţa: dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi.
20. Vrei, dar, să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zadarnică?
26. După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO