Învățăturile lui Isus și Marea luptă

 Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.

(Matei 11:28)

Când luăm în considerare tema marii lupte, de regulă, ne gândim la ea ca la o temă generală, de mare întindere, ca la un cadru general. Specialiştii folosesc pentru ea termenul de „metanaraţiune”, o naraţiune care înglobează şi explică o mare parte din realitate, spre deosebire de o naraţiune particulară care explică o parte limitată. De exemplu, marea luptă constituie metanaraţiunea din spatele diferitelor naraţiuni ale Bibliei.

Dar, deşi marea luptă este o temă mare şi cuprinzătoare şi mizele ei sunt uriaşe, să nu uităm că ea se dă zilnic, aici, pe pământ, în viaţa noastră, în modul cum ne raportăm la Dumnezeu, la ispită şi la semenii noştri. Existenţa noastră cotidiană este influenţată de evenimentele mari şi importante din politică şi din economie, dar şi de marea luptă.

În studiul din această săptămână, vom examina câteva dintre învăţăturile Domnului Isus legate de problemele concrete cu care ne confruntăm când încercăm să cunoaştem şi să împlinim voia lui Dumnezeu în contextul marii lupte.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO