Cum e posibil ca luând „jugul” lui Isus să găsim odihnă pentru suflet?

Matei 11:29
Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.

În invitaţia aceasta, Isus subliniază latura individuală a misiunii Sale de a elibera întreaga omenire de cel rău. El îl parafrazează pe Ieremia, care le promitea concetăţenilor săi odihnă pentru sufletele lor dacă aveau să se întoarcă de la păgânismul popoarelor vecine, pe care îl adoptaseră, la „cărările cele vechi”, la religia părinţilor lor (Ieremia 6:16).

În Biblie, conceptul de odihnă se întâlneşte la tot pasul. El apare mai întâi cu referire la Dumnezeu. El S-a odihnit după ce a terminat de creat lumea noastră (Geneza 2:2). Odihna Lui a statornicit o odihnă de Sabat, ziua a şaptea, sărbătorită săptămânal. De asemenea, existau zile de odihnă în cursul anului, la anumite sărbători anuale (de exemplu, Ziua ispăşirii – Leviticul 16:31), o dată la şapte ani – Anul Sabatic („Sabatul pământului” – Exodul 23:11), precum şi o dată la cincizeci de ani, Anul de veselie (jubileul – Leviticul 25:10), când sclavii erau eliberaţi şi datoriile erau iertate.

Poporul s-a bucurat de odihnă atât timp cât Dumnezeu era prezent în mijlocul lui (Exodul 33:14), când nu mai existau „nici potrivnic, nici nenorociri” (1 Împăraţi 5:4), nici vrăjmaş (Deuteronomul 25:19). Poporul s-a bucurat de odihnă în ţara pe care i-a dat-o Dumnezeu (Iosua 1:13), îndeosebi după ce s-a întors din captivitate şi exil (Ieremia 30:10).

Pe de altă parte, poporul lui Dumnezeu nu are odihnă când este captiv (Exodul 5:4,5; Plângerile 1:3). Cei răi n-au pace, pentru că ei sunt ca valurile agitate ale mării (Isaia 57:20). Singura odihnă la care pot spera aceşti oameni este moartea şi mormântul (Iov 3:11,13,16,17,18). Apocalipsa 14:11 conţine o avertizare cutremurătoare cu privire la neodihnă pentru acei aflaţi în tabăra răului.

Odihna oferită de Isus este foarte generoasă. Ea include odihna Sabatului, în care avem ocazia să petrecem timp cu Creatorul nostru. Ea recunoaşte starea noastră de fiinţe pierdute şi ne reface din toate punctele de vedere. Iar când se întâmplă să greşim, avem asigurarea unui loc de odihnă alături de Mântuitorul.

Pentru ce situaţie specială ai nevoie de tipul de odihnă despre care a vorbit Isus? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO