„Eu sunt cu voi în toate zilele”

Citeşte Matei 28:20. Ce asigurare ni se dă în acest text? Ce înseamnă în mod concret?

Matei 28:20
Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.

Este interesant de remarcat că Matei menţionează la începutul evangheliei sale faptul că Pruncului pe care avea să-L nască Maria trebuia să I se dea numele „Emanuel”, „Dumnezeu cu noi” (Matei 1:23).

Dumnezeu garantează de mai multe ori în Scriptură că va fi cu noi, oamenii. El a promis că va fi cu Isaac (Geneza 26:24), cu Iacov (Geneza 28:15), cu Ieremia (Ieremia 1:8,19) şi cu copiii lui Israel (Isaia 41:10; 43:5). Făgăduinţa aceasta a fost dată de obicei în vremuri de restrişte şi de ameninţare, când era mai relevantă.

Într-un alt pasaj, mesajul acesta este transmis în alte cuvinte: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi” (Evrei 13:5). Iar după câteva versete se notează: „Isus Hristos este acelaşi ieri şi azi şi în veci!” (vers. 8). Şi făgăduinţa aceasta este repetată de mai multe ori. Ea este de fapt preluată din relatarea ocaziei în care Moise îi predă lui Iosua conducerea (Deuteronomul 31:6,8), iar după moartea lui Moise, Dumnezeu îl încurajează pe Iosua prin cuvintele: „Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi” (Iosua 1:5). La fel, când îi predă lui Solomon tronul, David îl încredinţează că Dumnezeu nu-l va părăsi (1 Cronici 28:20).

Isus este mereu acelaşi şi este cu noi în toate zilele. El le-a dat asigurări puternice înaintaşilor noştri. Când au trecut prin necazuri şi încercări, când au stat în faţa celor mai mari provocări din viaţa lor, El le-a garantat că va fi mereu cu ei.

Pentru biserica lui Hristos din timpul sfârşitului, asigurările acestea sunt deosebit de valoroase. Isus le-a promis ucenicilor că va fi cu ei atunci când i-a trimis să facă ucenici, mergând la oameni, botezându-i şi învăţându-i. Iată, aşadar, unde trebuie să privim: la bucuria salvării oamenilor.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO