Răzvrătirea generală şi patriarhii

 „Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta; căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun.”

(Geneza 28:15)

În relatările consemnate după căderea în păcat, observăm că amăgirea şi deteriorarea relaţiilor ating cote noi. Conflictul se extinde şi ia forme diverse.

În istoria lui Cain şi Abel, închinarea devine motiv de discordie şi mobil pentru crimă, o temă care revine de-a lungul istoriei lumii.

Relatarea despre potop ne arată că răzvrătirea şi păcatul constituie cauzele degradării lumii create de Dumnezeu. Păcatul strică lumea creată de Dumnezeu şi chiar o distruge.

Experienţa lui Avraam este încurajatoare, deoarece ne arată că Dumnezeu S-a oferit să ia asupra Sa consecinţele răzvrătirii. El S-a oferit să ne fie Înlocuitor.

Mai departe, în viaţa lui Iacov şi a lui Esau, a lui Iosif şi a fraţilor lui, vedem lupta neobosită a lui Satana de a rupe relaţiile dintre oameni şi de a distruge în acest fel familii şi comunităţi întregi.

Totuşi, mai presus de toate acestea, vedem credincioşia lui Dumnezeu, care Îşi susţine copiii apăsaţi şi îi ajută să crească.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO