După cum am văzut în studiul acesta, viaţa pe pământul prins în marea luptă nu este întotdeauna aşa cum ne-am dori. Adam şi Eva nu s-au gândit că primul lor copil avea să-l ucidă pe cel de-al doilea. Sefora şi-a imaginat cu totul altfel căsnicia cu Moise. Şi crezi ca Lea a avut parte de căsnicia la care a visat? Cu siguranţă că Ieremia a avut anumite speranţe şi năzuinţe şi nu s-a aşteptat să fie criticat, pedepsit şi privit ca trădător.

Oare David şi Bat-Şeba n-ar fi preferat ca lucrurile să fi stat altfel? Şi ce putem spune despre Domnul Isus? Da, El a venit pe pământ ca să moară, aceasta a fost misiunea Lui. Dar partea lui umană, partea plămădită din aceeaşi ţărână ca noi, partea aceea care a strigat în Ghetsimani: „Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta!” (Matei 26:39), nu a dorit ca El să fie bătut, batjocorit, acuzat şi răstignit la treizeci şi trei de ani. În viaţă avem parte şi de experienţe dureroase. Dar lucrul acesta nu ar trebui să ne mire.

Ne putem aştepta să trăim ca în Paradis într-o lume căzută şi păcătoasă? Edenul a existat la început, demult. Dar vestea bună este că el va fi refăcut şi diferenţa dintre viaţa noastră de acum şi viaţa noastră de atunci va fi infinit mai mare decât diferenţa dintre viaţa pe care am sperat să o avem şi viaţa pe care o avem de fapt!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO