Conflictul dintre scopurile lui Dumnezeu şi răzvrătirea omului se intensifică şi mai mult în istoria lui Iacov şi Esau. În lumea antică, exista obiceiul ca primul născut din familie să primească binecuvântarea tatălui (dreptul de întâi născut) înainte de decesul acestuia. În acest drept era inclusă cea mai mare parte a averii tatălui. Astfel, fiul cel mare devenea răspunzător de averea familiei.

După ce a pierdut această onoare, Esau l-a urât pe Iacov, fratele lui, şi s-a hotărât să-l ucidă după moartea tatălui lor. Rebeca l-a trimis pe Iacov de acasă la loc sigur, crezând că, în scurt timp, lucrurile vor reveni la normal. Dar timpul a trecut şi Rebeca n-a mai apucat să-l revadă pe Iacov.

Ce mare speranţă i-a fost dată lui Iacov?

Geneza 28:12-15
12. Şi a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se coborau pe scara aceea.
13. Şi Domnul stătea deasupra ei şi zicea: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, Avraam, şi Dumnezeul lui Isaac.” Pământul pe care eşti culcat ţi-l voi da ţie şi seminţei tale.
14. Sămânţa ta va fi ca pulberea pământului; te vei întinde la apus şi la răsărit, la miazănoapte şi la miazăzi; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine şi în sămânţa ta.
15. Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta; căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun.”

Dumnezeu i-a repetat lui Iacov făgăduinţele făcute lui Avraam, asigurându-l că planul Său avea să se împlinească. La asigurat totodată de prezenta Sa, în ciuda faptului că el nesocotise planul Său. Cu toate acestea, în următorii douăzeci de ani, Iacov a fost înşelat de socrul lui, care i-a dat de şotie altă fată şi apoi i-a tot schimbat simbria.

Când Iacov a hotărât să se întoarcă acasă, Laban a pornit pe urmele lui, iar Esau a plănuit să-i iasă înainte cu patru sute de oameni. Cum amândoi urmăreau să-i ia viaţa, Dumnezeu a intervenit de două ori ca să-l scape: i-a dat lui Laban un vis în care i-a poruncit să nu-i facă niciun rău , apoi i S-a arătat personal lui Iacov, ca să-l determine să se încreadă în El. Prin darurile trimise înainte lui Esau şi printr-o orbire chibzuită, relaţia dintre cei doi fraţi se pare că s-a refăcut. Ultima dată când sunt amintiţi îi vedem împreună la înmormântarea tatălui lor. Esau a abandonat complet planul de a-l ucide pe Iacov după moartea tatălui lor.

Observă cât de mult au suferit aceşti oameni (fie că au fost vinovaţi, fie că nu) din cauza unor decizii nesăbuite. Cum putem evita luarea unor decizii greşite, care duc la consecinţe dureroase? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO