Ce ne spune relatarea din Geneza 4:1-15 despre cotele alarmante pe care le atinsese păcatul?

Geneza 4:1-15
1. Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain. Şi a zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!”
2. A mai născut şi pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar.
3. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului.
4. Abel a adus şi el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui;
5. dar spre Cain şi spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a posomorât faţa.
6. Şi Domnul a zis lui Cain: „Pentru ce te-ai mâniat şi pentru ce ţi s-a posomorât faţa?
7. Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău, păcatul pândeşte la uşă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu să-l stăpâneşti.”
8. Însă Cain a zis fratelui său Abel: „Haidem să ieşim la câmp.” Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel şi l-a omorât.
9. Domnul a zis lui Cain: „Unde este fratele tău Abel?” El a răspuns: „Nu ştiu. Sunt eu păzitorul fratelui meu?”
10. Şi Dumnezeu a zis: „Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine.
11. Acum blestemat eşti tu, izgonit din ogorul acesta, care şi-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău!
12. Când vei lucra pământul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui. Pribeag şi fugar să fii pe pământ.”
13. Cain a zis Domnului: „Pedeapsa mea e prea mare ca s-o pot suferi.
14. Iată că Tu mă izgoneşti azi de pe faţa pământului; eu va trebui să mă ascund de faţa Ta şi să fiu pribeag şi fugar pe pământ; şi oricine mă va găsi, mă va omorî.”
15. Domnul i-a zis: „Nicidecum; ci dacă va omorî cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de şapte ori.” Şi Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare.

La naşterea lui Cain, Eva s-a bucurat foarte mult, convinsă că îl adusese pe lume pe Eliberatorul promis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!” (Geneza 4:1). Literal, textul ar putea fi tradus astfel: „Am căpătat un om – Domnul.”

Totuşi nu ni se povesteşte nimic despre copilăria lui Cain şi despre experienţa lui Adam şi a Evei ca părinţi în premieră. Se trece direct la naşterea celui de-al doilea copil al familiei şi apoi la ocazia în care cei doi fii, deveniţi adulţi, s-au închinat. Diferenţele în modul de închinare pot duce la tragedii, după cum vedem şi astăzi.

Compară reacţia lui Adam cu reacţia lui Cain la întrebarea pe care i-o pune Dumnezeu fiecăruia dintre ei după ce a păcătuit. Ce asemănări şi ce deosebiri poţi identifica?

Geneza 3:9,10
9. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?”
10. El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.”

Geneza 4:5,9
5. dar spre Cain şi spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a posomorât faţa.
9. Domnul a zis lui Cain: „Unde este fratele tău Abel?” El a răspuns: „Nu ştiu. Sunt eu păzitorul fratelui meu?”

Adam pare confuz, speriat şi ruşinat (Geneza 3:10). În schimb, Cain este mânios (Geneza 4:5), cinic şi rebel (vers. 9). Adam vine cu o scuză neîntemeiată, dar Cain spune un neadevăr bătător la ochi.

Însă, chiar în această situaţie disperată, Dumnezeu oferă o rază de speranţă şi un motiv de optimism. Eva îl naşte pe Set şi se gândeşte iarăşi că poate L-a adus pe lume pe Cel Promis (Geneza 4:25). Numele Set provine dintr-un cuvânt care înseamnă „a aşeza sau a pune”, utilizat şi în Geneza 3:15 cu referire la Eliberatorul care avea să fie pus la locul cuvenit pentru a-l înfrunta pe şarpe şi a-i zdrobi capul, şi Eva îl numeşte pe fiul ei nou-născut „o altă sămânţă”, primită în locul lui Abel. Iată că, în situaţia aceasta disperată şi tragică, în care marea luptă dintre bine şi rău continua să se extindă, oamenii s-au prins puternic de speranţa răscumpărării.

Gândeşte-te la durerea suferită de Adam şi de Eva la moartea lui Abel, durere cu atât mai mare, cu cât ucigaşul era Cain, celălalt fiu al lor. Ei şi-au pierdut atunci ambii fii. Care este lecţia pe care o putem învăţa de aici cu privire la consecinţele păcatului, atât cele imediate, cât şi cele pe termen lung? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO