Iacov ar fi putut să fie aspru pedepsit de fratele lui, Esau, pentru faptul că l-a înşelat, însă Esau a renunţat să se răzbune.

Şi în istoria lui Iosif şi a fraţilor lui a existat ură între fraţi, din cauza favoritismelor (Geneza 37:3,4), şi răzbunare, dar şi iertare.

Geneza 37:3,4
3. Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi, pentru că îl născuse la bătrâneţe; şi i-a făcut o haină pestriţă.
4. Fraţii lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toţi şi au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească.

Despre haina pestriţă, cuvântul din textul original ne lasă să înţelegem că a fost vorba de o haină scumpă, purtată de regi, împodobită cu broderii bogate şi cusături colorate, la confecţionarea căreia se lucra timp de un an.

Când au auzit ce vise a avut Iosif (vers. 5-11), fraţii l-au urât şi l-au invidiat şi mai mult şi au luat hotărârea să scape de el cu prima ocazie (vers. 19, 20). Şi probabil că s-au felicitat când au văzut ce repede s-au aranjat lucrurile. Niciunuia nu i-a trecut prin minte că, după mai mulţi ani, Dumnezeu avea să se folosească de această situaţie pentru a le scăpa viaţa!

Care a fost imaginea de ansamblu la care a privit Iosif? Ce a păstrat el în centrul atenţiei?

Genesa 45:4-11
4. Iosif a zis fraţilor săi: „Apropiaţi-vă de mine.” Şi ei s-au apropiat. El a zis: „Eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-aţi vândut ca să fie dus în Egipt.
5. Acum, nu vă întristaţi şi nu fiţi mâhniţi că m-aţi vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viaţa m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră.
6. Iată sunt doi ani de când bântuie foametea în ţară; şi încă cinci ani nu va fi nici arătură, nici seceriş.
7. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânţa vie în ţară şi ca să vă păstreze viaţa printr-o mare izbăvire.
8. Aşa că nu voi m-aţi trimis aici, ci Dumnezeu; El m-a făcut ca un tată al lui faraon, stăpân peste toată casa lui şi cârmuitorul întregii ţări a Egiptului.
9. Grăbiţi-vă de vă suiţi la tatăl meu şi spuneţi-i: „Aşa a vorbit fiul tău Iosif: „Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul; coboară-te la mine şi nu zăbovi!
10. Vei locui în ţinutul Gosen şi vei fi lângă mine tu, fiii tăi şi fiii fiilor tăi, oile tale şi boii tăi şi tot ce este al tău.
11. Acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă cinci ani de foamete; şi astfel nu vei pieri tu, casa ta şi tot ce este al tău.

Gândeşte-te ce se petrecea în mintea lui Iosif în timp ce mergea legat în urma unei cămile şi vedea cum se pierdeau în zare dealurile pe care-şi petrecuse copilăria, apoi, în timp ce stătea în piaţă şi era îmbrâncit şi umilit de cumpărătorii iscoditori. (Mulţi au renunţat la credinţă pentru suferinţe mai mici decât ale lui!)

Iosif ar fi putut să se înrăiască şi să-I devină ostil lui Dumnezeu, dar a ales să-şi păstreze credinţa în ciuda adversităţilor şi a evenimentelor dramatice cu care s-a confruntat în viaţa lui. În scurt timp, a ajuns în casa celui mai important om din armata egipteană şi, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, a reuşit să-i câştige încrederea (Geneza 39:1-4). Iar în final, sclavul a devenit conducătorul Egiptului!

Viaţa lui Iosif a avut un început trist într-o familie disfuncţională şi între nişte fraţi răutăcioşi şi trădători, dar a avut un final fericit. Cum îţi poţi păstra credinţa intactă şi cum pod avea o atitudine încrezătoare atunci când situaţia ta nu pare a fi bună şi nici promiţătoare? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO