Renovarea templului, care fusese multă vreme centrul de închinare al israeliţilor, era necesară, dar mai erau şi alte lucruri importante de făcut. Edificiul acesta frumos şi somptuos, menit să aducă în mintea închinătorilor gânduri despre puterea şi grandoarea Domnului, nu era suficient ca să-i conducă la evlavie. Istoria abundă în mărturii despre oameni care s-au „închinat” într-o ocazie într-o biserică frumoasă de undeva şi, în clipa în care au ieşit de acolo, au comis o atrocitate, poate chiar instigaţi de învăţăturile primite în acea clădire frumoasă.

Ce s-a întâmplat în timpul renovării templului? De ce a fost reacția emoțională a lui Iosia atât de puternică?

2 Împăraţi 22:8-11
8. Atunci marele preot Hilchia a zis lui Şafan, logofătul: „Am găsit cartea Legii în Casa Domnului.” Şi Hilchia a dat cartea lui Şafan, şi Şafan a citit-o.
9. Apoi logofătul Şafan s-a dus să dea socoteală împăratului şi a zis: „Slujitorii tăi au strâns argintul care se afla în Casă şi l-au dat în mâinile meşterilor însărcinaţi cu facerea lucrării în Casa Domnului.”
10. Şafan, logofătul, a mai spus împăratului: „Preotul Hilchia mi-a dat o carte.” Şi Şafan a citit-o înaintea împăratului.
11. Când a auzit împăratul cuvintele din cartea Legii, şi-a sfâşiat hainele.

În timpul renovării templului, s-a găsit o parte din Cartea legii lui Moise. Biblia nu consemnează despre ce parte a fost vorba şi nici cât anume s-a găsit din ea. Nu precizează nici unde anume s-a găsit.

Care a fost mesajul prorociţei Hulda pentru popor? Ce ne spun aceste cuvinte nouă?

2 Împăraţi 22:12-20
12. Şi împăratul a dat porunca aceasta preotului Hilchia, lui Ahicam, fiul lui Şafan, lui Acbor, fiul lui Mica, lui Şafan, logofătul, şi lui Asaia, slujitorul împăratului:
13. „Duceţi-vă şi întrebaţi pe Domnul pentru mine, pentru popor şi pentru Iuda, cu privire la cuvintele cărţii acesteia care s-a găsit; căci mare este mânia Domnului care s-a aprins împotriva noastră, pentru că părinţii noştri n-au ascultat de cuvintele cărţii acesteia şi n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea.”
14. Preotul Hilchia, Ahicam, Acbor, Şafan şi Asaia, s-au dus la prorociţa Hulda, nevasta lui Şalum, fiul lui Ticva, fiul lui Harhas, păzitorul veşmintelor. Ea locuia la Ierusalim, în cealaltă mahala a cetăţii. După ce i-au vorbit,
15. ea le-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: „Spuneţi omului care v-a trimis la mine:
16. „Aşa vorbeşte Domnul: „Iată, voi trimite nenorociri asupra locului acestuia şi asupra locuitorilor lui, după toate cuvintele cărţii pe care a citit-o împăratul lui Iuda.
17. Pentru că M-au părăsit şi au adus tămâie altor dumnezei, mâniindu-Mă prin toate lucrările mâinilor lor, mânia Mea s-a aprins împotriva locului acestuia şi nu se va stinge.”
18. Dar să spuneţi împăratului lui Iuda care v-a trimis să întrebaţi pe Domnul: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel despre cuvintele pe care le-ai auzit:
19. „Pentru că ţi s-a mişcat inima, pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc şi împotriva locuitorilor lui, care vor ajunge de spaimă şi de blestem, şi pentru că ţi-ai sfâşiat hainele şi ai plâns înaintea Mea, şi Eu am auzit – zice Domnul. –
20. De aceea, iată, te voi adăuga la părinţii tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău şi nu-ţi vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia.” Ei au adus împăratului răspunsul acesta.

Hulda a transmis acelaşi mesaj pe care îl rostise Ieremia de mai multe ori: poporul Îl părăsise pe Dumnezeu şi îşi săpa singur groapa prin faptele sale, drept pentru care avea să culeagă roadele. Dar Iosia avea să moară în pace, fără să vadă necazul.

„Prin Hulda, Domnul i-a trimis lui Iosia vestea că ruina Ierusalimului nu putea fi evitată. Chiar dacă avea acum să se smerească înaintea lui Dumnezeu, poporul nu putea scăpa de pedeapsă. Simţurile oamenilor fuseseră amorţite atât de mult timp prin săvârşirea răului, încât, dacă judecata nu ar fi venit asupra lor, s-ar fi întors îndată la aceeaşi cale păcătoasă. «Spuneţi omului care v-a trimis la mine: Aşa vorbeşte Domnul: ’Iată, voi trimite nenorociri asupra locului acestuia şi asupra locuitorilor lui, după toate cuvintele cărţii pe care a citit-o împăratul lui Iuda. Pentru că M-au părăsit şi au adus tămâie altor dumnezei, mâ- niindu-Mă prin toate lucrărilor mâinilor lor, mânia Mea s-a aprins împotriva locului acestuia şi nu se va stinge’» (versetele 15-17)”. – Ellen G. White, Profeţi şi regi, p. 399

Ce eveniment ar putea avea asupra noastră un impact atât de mare, cum a avut asupra lui Iosia găsirea Cărții legii? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO