Întrebări recapitulative

  1. Ce mesaj despre Dumnezeu răzbate din istoria vieții lui Manase? Ce sentimente trezește în noi acest mesaj?
  2. În ce condiții a urcat Iosia pe tron și la ce ne puteam aștepta, în mod normal, de la unul ca el, urmaș al lui Manase? Ce pericol există în a avea prejudecăți față de cineva din cauza comportamentului părinților săi?
  3. De ce și-a început Iosia reformele cu renovarea templului? În prezent, de ce o eventuală renovare a clădirii bisericii nu este suficientă pentru o redeșteptare în popor? Ce lipsește?
  4. De ce a fost reacția emoțională a lui Iosia atât de puternică, atunci când a fost găsită și citită Cartea legii? Ce eveniment ar putea avea un impact atât de mare asupra noastră, cum a avut găsirea Cărții legii asupra lui Iosia?
  5. Concret, în ce anume a constat reforma făcută de Iosia? De ce, uneori, o reformă spirituală nu poate evita dezastrul general?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO