Israeliţii s-au rugat şi şi-au dorit mult un împărat, cum aveau şi popoarele vecine. Au primit ce au cerut, iar istoria lor, după perioada judecătorilor, dă mărturie despre cum au ajuns împăraţii lor să fie corupţi şi să corupă poporul.

Au existat totuşi câteva excepţii, precum Iosia, care a urcat pe tron în 639 î.Hr. şi a domnit până în 608 î.Hr.

În ce context a început să domnească noul rege?

2 Cronici 33:25
Dar poporul ţării a ucis pe toţi cei ce uneltiseră împotriva împăratului Amon. Şi, în locul lui, poporul ţării a pus împărat pe fiul său Iosia.

Acesta nu este un exemplu de democrație, așa cum am fi tentați să credem. Chiar dacă poporul a arătat care îi era voinţa şi s-a făcut după voinţa lui, acesta fost un act de justiție violent. Tânărul rege a urcat pe tron într-o vreme de mare tulburare, apostazie şi violenţă, resimţite chiar şi la nivelurile cele mai înalte ale guvernării. Văzând aceste lucruri, mulţi oameni credincioşi s-au întrebat dacă făgăduinţele făcute de Dumnezeu vechiului Israel aveau să se mai împlinească vreodată. „Din punct de vedere omenesc, planul divin pentru poporul ales părea aproape imposibil de realizat.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, p. 384

Cum a exprimat, în alt context, profetul Habacuc o asemenea îngrijorare?

Habacuc 1:2-4
2. Până când voi striga către Tine, Doamne, fără s-asculţi? Până când mă voi tângui Ţie, fără să dai ajutor?
3. Pentru ce mă laşi să văd nelegiuirea, şi Te uiţi la nedreptate? Asuprirea şi silnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri şi se stârneşte gâlceavă.
4. De aceea Legea este fără putere, şi dreptatea nu se vede, căci cel rău biruie pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăţi nedrepte.

Din nefericire, răspunsul la problema nelegiuirii, a nedreptăţii, a asupririi şi a violenţei avea să vină de la nord, din Babilonia, prin care Dumnezeu avea să aducă judecata asupra poporului Său îndărătnic. După cum am văzut până aici, lucrurile n-ar fi trebuit să se întâmple aşa, însă, din cauza refuzului de a se pocăi, locuitorii din Iuda aveau să sufere pedeapsa pe care şi-au atras-o singuri prin păcatele lor.

Ce fel de realități din lumea contemporană ne-ar putea determina să ne îngrijorăm cu privire la realizarea planului divin? Ce am putea face în schimb? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO