Ce este de remarcat la Iosia, dacă ne gândim la contextul în care a urcat pe tron?

2 Împăraţi 22:1,2
1. Iosia avea opt ani când s-a făcut împărat, şi a domnit treizeci şi unu de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iedida, fata lui Adaia din Boţcat.
2. El a făcut ce este bine înaintea Domnului şi a umblat în toată calea tatălui său David; nu s-a abătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga.

Biblia nu ne dă nicio explicaţie pentru comportamentul acestui tânăr remarcabil care, în situaţia dată, ar fi putut să fie tot atât de corupt şi de nelegiuit ca tatăl său. Dar lucrurile nu au stat aşa. Nu ştim din ce motive, dar ştim că el a ales un alt traseu, şi anume să aibă o influenţă pozitivă (chiar dacă limitată) asupra poporului.

Textul din 2 Împăraţi 22 descrie ce a făcut Iosia pentru templu. De la dedicarea templului de către Solomon şi până la reformele lui Iosia (622 î.Hr.) trecuseră mai multe secole. Regii nu avuseseră grijă de Casa Domnului. Trecerea vremii lăsase urme adânci asupra clădirii care, altădată, fusese atât de frumoasă. Tânărul rege a înţeles că, în starea aceea de degradare, templul nu mai era un loc adecvat de închinare.

Ce măsuri a luat Iosia cu privire la templu?

2 Împăraţi 22:3-7
3. În anul al optsprezecelea al împăratului Iosia, împăratul a trimis în Casa Domnului pe Şafan, logofătul, fiul lui Aţalia, fiul lui Meşulam. El i-a zis:
4. „Suie-te la marele preot Hilchia şi spune-i să strângă argintul adus în Casa Domnului, pe care l-au primit de la popor cei ce păzesc pragul.
5. Să se dea argintul acesta în mâinile meşterilor însărcinaţi cu lucrarea în Casa Domnului. Şi să-l dea celor ce lucrează la dregerea stricăciunilor Casei Domnului,
6. anume: dulgherilor, zidarilor şi pietrarilor, pentru cumpărăturile de lemn şi de pietre cioplite, trebuitoare pentru dregerea stricăciunilor Casei.
7. Dar să nu li se ceară socoteala de argintul dat în mâinile lor, căci ei lucrează cinstit.”

În limbajul de astăzi, am spune că regele l-a trimis pe ministrul de finanţe la marele-preot ca să facă planuri şi să administreze materialele şi forţa de muncă necesare pentru renovarea templului. Muncitorilor nu trebuia să li se ceară socoteală de banii folosiţi pentru că lucrau cinstit. Iosia a avut încredere în ei şi, după cum ne arată raportul, ei i-au onorat încrederea.

În prezent, de ce o eventuală renovare a clădirii bisericii nu este suficientă pentru o redeșteptare în popor? Ce lipsește?

Filipeni 2:3-8
3. Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi.
4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.
5. Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus:
6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,
7. ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.
8. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO