Problemele au început să apară imediat după intrarea israeliţilor în Canaan. Odată cu ridicarea celor din noua generaţie „care
nu cunoşteau pe Domnul” (Judecătorii 2:10), s-a declanşat o criză spirituală care a continuat să se manifeste într-un fel sau altul pe tot parcursul istoriei lor. Şi este o problemă care există şi în creştinism.

Care au fost cauzele crizei şi care au fost simptomele ei?

Judecătorii 2:1-15
1. Îngerul Domnului S-a suit din Ghilgal la Bochim şi a zis: „Eu v-am scos din Egipt şi v-am adus în ţara pe care am jurat părinţilor voştri că v-o voi da. Am zis: „Niciodată nu voi rupe legământul Meu cu voi;
2. şi voi să nu încheiaţi legământ cu locuitorii din ţara aceasta, ci să le surpaţi altarele.” Dar voi n-aţi ascultat de glasul Meu. Pentru ce aţi făcut lucrul acesta?
3. Am zis atunci: „Nu-i voi izgoni dinaintea voastră; ci vă vor sta în coaste, şi dumnezeii lor vă vor fi o cursă.”
4. După ce a spus Îngerul Domnului aceste vorbe tuturor copiilor lui Israel, poporul a ridicat glasul şi a plâns.
5. Au pus locului aceluia numele Bochim şi au adus jertfe Domnului acolo.
6. Iosua a dat drumul poporului, şi copiii lui Israel au plecat fiecare în moştenirea lui, ca să ia ţara în stăpânire.
7. Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieţii lui Iosua şi în tot timpul vieţii bătrânilor care au trăit după Iosua şi care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel.
8. Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit în vârstă de o sută zece ani.
9. L-au îngropat în ţinutul pe care-l avea de moştenire, la Timnat-Heres, pe muntele lui Efraim, la miazănoapte de muntele Gaaş.
10. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinţii lui, şi s-a ridicat după el un alt neam de oameni, care nu cunoştea pe Domnul, nici ce făcuse El pentru Israel.
11. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului şi au slujit Baalilor.
12. Au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor care-i scosese din ţara Egiptului şi au mers după alţi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care-i înconjurau; s-au închinat înaintea lor şi au mâniat pe Domnul.
13. Au părăsit pe Domnul şi au slujit lui Baal şi Astarteilor.
14. Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Israel. El i-a dat în mâinile unor prădători care i-au prădat, i-a vândut în mâinile vrăjmaşilor lor de jur împrejur şi nu s-au mai putut împotrivi vrăjmaşilor lor.
15. Oriunde mergeau, mâna Domnului era împotriva lor ca să le facă rău, cum spusese Domnul şi cum le jurase Domnul. Au ajuns astfel într-o mare strâmtorare.

Versetul 11 spune: „Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului şi au slujit baalilor.” Fiecare generaţie a făcut un pas tot mai departe de Dumnezeu până când oamenii au ajuns să facă exact ce poruncise Domnul să nu facă. Din pricina păcatului lor, au trecut dintr-o criză în alta, dar Domnul nu i-a părăsit, ci le-a trimis eliberatori (Judecătorii 2:16), care i-au scos din suferinţa imediată.

După epoca judecătorilor, israeliţii au intrat într-o perioadă de relativă pace şi prosperitate sub domniile lui Saul, David şi Solomon – perioadă care a durat circa o sută de ani. În această perioadă, Israel a devenit o putere în zonă.

Dar vremurile bune n-au durat mult. După moartea lui Solomon (circa 931 î. Hr.), naţiunea s-a divizat, formând Regatul Israel, în nord, şi Regatul Iuda, în sud. Vina o poartă în mare parte domnia lui Solomon care, deşi foarte înţelept, a comis numeroase greşeli. Ellen G. White afirmă: „Seminţiile suferiseră îndelung rele grave sub măsurile opresive ale fostului lor conducător. Extravaganţa domniei din timpul apostaziei sale l-a determinat pe Solomon să impună poporului o taxă grea şi să-i ceară multă muncă de slugă.” – Profeţi şi regi, pp. 88–89. Poporul ales al lui Dumnezeu nu avea să mai cunoască niciodată o astfel de perioadă. Israeliţii au făcut tot ce îi avertizase Domnul să nu facă şi au cules apoi roadele amare ale deciziilor lor.

Gândeşte-te la problema ridicată de faptul că noua generaţie nu are aceleaşi valori şi convingeri ca generaţia precedentă. Cum putem să le transmitem valorile noastre celor care vin după noi? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO