Citeşte Ieremia 5:1. Ce a vrut să sugereze Dumnezeu prin aceste cuvinte?

Ieremia 5:1
Cutreieraţi uliţele Ierusalimului, uitaţi-vă, întrebaţi şi căutaţi în pieţe, dacă se găseşte un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se ţină de adevăr, şi voi ierta Ierusalimul.

Domnul îi cere poporului să cutreiere uliţele cetăţii şi să vadă „dacă se găseşte un om, dacă este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se ţină de adevăr” şi promite: „şi voi ierta Ierusalimul”. Faptul acesta ne trimite cu gândul la două întâmplări. Una îl are ca protagonist pe filosoful antic grec Diogene care, potrivit legendei, umbla prin piaţa cetăţii cu o lumânare aprinsă în plină zi, căutând un om cinstit. Cealaltă întâmplare, una reală de data aceasta, este cea în care Dumnezeu i-a spus lui Avraam că ar fi cruțat Sodoma dacă s-ar fi găsit în ea zece oameni buni. În Ieremia 5:1, Domnul vrea să arate cât de răspândite erau apostazia şi păcatul în poporul Său.

Ce faptă a locuitorilor Ierusalimului arată cât de mult se înrăutăţise situaţia între ei?

Ieremia 5:2,3
2. Chiar când zic: „Viu este Domnul!”, ei jură strâmb.”
3. Doamne, nu văd ochii Tăi adevărul? Tu-i loveşti, şi ei nu simt nimic; îi nimiceşti, şi nu vor să ia învăţătură; iau o înfăţişare mai tare decât stânca, nu vor să se întoarcă la Tine.

Leviticul 19:12
Să nu juraţi strâmb pe Numele Meu, căci ai necinsti astfel Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul.

Versetele acestea aduc în discuţie o idee care apare pretutindeni în carte: mulţi oameni, deşi erau profund decăzuţi, credeau cu tărie că Îi slujeau Domnului cu credincioşie! Îi rosteau Numele, dar jurau „strâmb”, nu „cu adevăr, cu neprihănire şi cu dreptate” (Ieremia 4:2) cum le poruncise El. Nu luau în considerare avertizarea Sa, ci îşi continuau viaţa şi practicile religioase ca şi cum totul ar fi fost în regulă între ei şi Dumnezeu, când, în realitate, aproape nimic nu mergea cum ar fi trebuit.

Ieremia 4:2
Dacă vei jura: „Viu este Domnul!” cu adevăr, cu neprihănire şi cu dreptate, atunci neamurile vor fi binecuvântate în El şi se vor făli cu El.

Intensitatea amăgirii lor poate fi observată în Ieremia 7:4, unde se spune că oamenii se linişteau cu cuvintele: „Acesta este Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului!”, de parcă prezenţa templului în mijlocul lor ar fi fost o asigurare că nu avea să li se întâmple nimic rău.

Cum ar fi posibil să ne alimentăm amăgirea şi noi, cei de astăzi? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO