Contextul evenimentelor politice care a făcut necesară lucrarea lui Ieremia s-a pierdut într-o anumită măsură în istorie. Multe detalii ne sunt necunoscute. Avem însă în Biblie, susţinute de descoperirile arheologice, informaţii suficiente pentru a ne forma o imagine generală despre acea epocă. Cu toate că, din perspectivă omenească, lumea părea a se afla într-un haos total din cauza conflictelor dintre naţiuni pentru teritoriu, putere şi hegemonie, Biblia ne spune altceva.


Ce ne spune următorul verset despre felul cum conduce Dumnezeu istoria şi evenimentele ei?

Ieremia 27:6
Acum dau toate aceste ţări în mâinile robului Meu Nebucadneţar, împăratul Babilonului; îi dau chiar şi fiarele câmpului ca să-i fie supuse.

În primii ani ai lucrării lui Ieremia, micul regat al lui Iuda era prins în menghina conflictelor militare dintre Babilon, Egipt şi Asiria. Spre sfârşitul secolului al VII-lea, odată cu declinul Imperiului Asirian, Egiptul a depus eforturi pentru a-şi restabili puterea şi dominaţia în regiune. Oştile sale au fost însă zdrobite în bătălia de la Carchemiş, în 605 î.Hr., de către noua putere mondială.

Această nouă putere a transformat Iuda în stat vasal. Ioiachim, regele lui Iuda, a reuşit să stabilizeze situaţia în ţară numai jurându-i credinţă împăratului babilonian. Însă mulţi dintre supuşii lui nu au consimţit la aceasta; dorinţa lor era să lupte şi să se elibereze de babilonieni, deşi Domnul avea alte aşteptări de la ei. Prin intermediul Babilonului, El îi pedepsise pentru apostazia lor.

Citeşte Ieremia 25:8-12. Care a fost mesajul lui Ieremia pentru poporul din Iuda?

Ieremia 25:8-12
8. De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Pentru că n-aţi ascultat cuvintele Mele,
9. iată, voi trimite să aducă toate popoarele de la miazănoapte, zice Domnul; şi voi trimite la robul Meu Nebucadneţar, împăratul Babilonului; îi voi aduce împotriva acestei ţări şi împotriva locuitorilor ei, şi împotriva tuturor acestor neamuri de jur împrejur ca să le nimicească cu desăvârşire şi să facă din ele un pustiu şi o pricină de batjocură, nişte dărâmături veşnice.
10. Voi face să înceteze între ei strigătele de bucurie şi strigătele de veselie, cântecele mirelui şi cântecele miresei, uruitul morii şi lumina lămpii.
11. Toată ţara aceasta va fi o paragină, un pustiu, şi neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de şaptezeci de ani.
12. Dar, când se vor împlini aceşti şaptezeci de ani, voi pedepsi pe împăratul Babilonului şi pe neamul acela, zice Domnul, pentru nelegiuirile lor; voi pedepsi ţara haldeilor şi o voi preface în nişte dărâmături veşnice.

Ieremia le-a dat locuitorilor din Iuda repetate avertizări cu privire la ce avea să se întâmple din cauza păcatului lor, însă mulţi conducători politici şi religioşi au refuzat de fiecare dată să ţină cont de ele, crezând ce doreau să creadă, şi anume că Domnul avea să le cruţe viaţa. La urma urmei, nu erau ei poporul special chemat de Dumnezeu?

Care este cea mai recentă situaţie în care te-ai încăpăţânat să crezi un lucru, şi apoi ţi-ai dat seama că ai greşit? Ce vei face mai departe pentru a nu mai cădea în aceeaşi greşeală? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO