De ce crezi că a menţionat Luca faptul că singurul care a mulţumit era samaritean? Ce naţionalitate puteau să aibă ceilalţi nouă şi de ce erau împreună cu samariteanul?

Luca 17:11-19
11. Isus mergea spre Ierusalim şi a trecut printre Samaria şi Galileea.
12. Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi. Ei au stat departe,
13. şi-au ridicat glasul şi au zis: „Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!”
14. Când i-a văzut Isus, le-a zis: „Duceţi-vă şi arătaţi-vă preoţilor!” Şi pe când se duceau, au fost curăţaţi.
15. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare.
16. S-a aruncat cu faţa la pământ la picioarele lui Isus şi I-a mulţumit. Era samaritean.
17. Isus a luat cuvântul şi a zis: „Oare n-au fost curăţaţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă unde sunt?
18. Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?”
19. Apoi i-a zis: „Scoală-te şi pleacă; credinţa ta te-a mântuit.”

Remarcăm mai întâi faptul că toţi aceşti leproşi îl cunoşteau pe Isus, întrucât L-au strigat după nume şi titlu, cerând intervenţia Sa. De asemenea, este interesant că nu au fost curăţiţi de lepră pe loc, ci au fost îndemnaţi să plece să se arate preoţilor, aşa cum se recomandă în Levi- ticul 14:2. Toţi au ascultat de acest îndemn şi au pornit la drum, dând dovadă de credinţă în El şi în puterea Sa de a-i vindeca.

Însă, dintre toţi, numai samariteanul a mulţumit pentru vindecare. Ceilalţi nouă s-au arătat preoţilor, dar au uitat să-I mulţumească Vindecătorului. După cum spune textul, samariteanul s-a întors din drum, până să se arate preoţilor. Şi, din moment ce îi este amintită naţionalitatea şi Isus îl numeşte „străin” (Luca 17:18), putem deduce că leproşii ceilalţi erau iudei. Dacă în mod normal iudeii nu aveau legături cu samaritenii, iată că boala de care sufereau cu toţii i-a determinat să depăşească această barieră. Nenorocirea şi tragedia comună, numită de Albert Schweitzer „părtăşia în suferinţă”, a desfiinţat diferenţele etnice. Nevoia comună după curăţare, vindecare şi mântuire i-a adus pe toţi la Isus.

Cu toate acestea, samaritenii şi ceilalţi străini nu se aflau în prim- planul lucrării lui Isus: „Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel” (Matei 15:24). Obiectivul Său principal era înfiinţarea unei baze misionare solide printre iudei.

Însă, pe tot parcursul lucrării Sale, le-a dat urmaşilor Săi dovezi că Evanghelia trebuia să ajungă la toţi oamenii. El a avut permanent grijă să-i ajute să înţeleagă că principala lor îndatorire era misiunea mondială, idee care le-a devenit clară abia după învierea Sa.

Ce rol are recunoştinţa faţă de Dumnezeu în viaţa de credinţă? Pentru ce I-ai putea mulţumi lui Dumnezeu chiar acum? Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO