Ce se poate înţelege dincolo de solicitarea grecilor de a-L vedea pe Isus?

Ioan 12:20-23
20. Nişte greci, dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic,
21. s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileii, l-au rugat şi au zis: „Domnule, am vrea să vedem pe Isus.”
22. Filip s-a dus şi a spus lui Andrei; apoi Andrei şi Filip au spus lui Isus.
23. Drept răspuns, Isus le-a zis: „A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului.

Grecii aceştia erau probabil convertiţi la iudaism din moment ce li s-a permis să intre în zona templului, până în curtea neamurilor. Comentatorii au remarcat că ei i s-au adresat lui Filip, probabil, fiind atraşi de numele lui grec. Deşi lucrarea creştină de pionierat poate fi realizată de misionarii străini care ţin seama de cultura autohtonă şi care simt împreună cu localnicii, lucrarea cea mai eficientă de deschidere a unui nou câmp este realizată totuşi de oamenii proveniţi din acelaşi mediu ca şi populaţia-ţintă.
Grecii aceştia au venit la templu cu numai câteva zile înainte de răstignirea lui Isus şi, cu siguranţă, au fost miraţi când au auzit cuvintele Sale despre suferinţa, moartea şi biruinţa Sa finală. Abordarea lor a marcat începutul evanghelizării lumii. Până şi fariseii au simţit lucrul acesta, fiindcă au exclamat: „Lumea se duce după El” (loan 12:19). Cererea acestor oameni a fost semnul că lumea era pregătită să înţeleagă moartea Sa ispăşitoare! Grecii aceştia, un simbol al neamurilor, seminţiilor şi popoarelor lumii, erau atraşi la El. în curând, oamenii din toate ţările şi din toate timpurile aveau să fie atraşi la Mântuitorul (versetul 32). Ucenicii urmau să constate că lumea era pregătită pentru Evanghelie.

„Venise ceasul proslăvirii lui Hristos. El Se afla deja în umbra crucii, iar cererea grecilor îi arăta că jertfa pe care El urma să o aducă avea să-i atragă pe mulţi la Dumnezeu. (…) El a văzut în străinii aceştia făgăduinţa unui seceriş bogat când despărţirea dintre iudei şi neamuri urma să fie dată la o parte şi când toate neamurile, limbile şi popoarele urmau să audă solia mântuirii.” – Viaţa lui lisus, p. 621, 622

Ce semnale actuale sugerează că lumea noastră este pregătită să primească vestea revenirii Domnului Isus? Sunt reale aceste semnale sau sunt doar o impresie nefondată? Argumentează! Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO