Matei 8:11,12
11. Dar vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor.
12. Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.”

Cuvintele acestea au fost rostite într-adevăr într-un anumit context şi cu referire la anumiţi oameni, dar nu trebuie să ignorăm principiul transmis de ele. Aceia care au primit mari privilegii, mari avantaje în ceea ce priveşte adevărurile spirituale şi teologice, trebuie să fie atenţi. Este uşor să ajungem mulţumiţi cu adevărurile care ne-au fost încredinţate, cu adevărurile pe care nimeni altcineva nu le propovăduieşte. Totuşi este necesar să ne asigurăm, în primul rând, că suntem bine înrădăcinaţi în aceste adevăruri şi, în al doilea rând, că avem dorinţa de a le vorbi despre ele celor ce nu le cunosc.

Întrebări recapitulative

  1. Gândeşte-te la discuţia lui Isus cu femeia samariteană: cine are de trecut peste mai multe bariere – misionarul sau persoana căreia el îi vesteşte Evanghelia?
  2. Care este cauza principală a dificultăţilor de abordare a diverselor grupuri sociale, etnii, naţionalităţi etc.? Cum poate fi depăşită această problemă?
  3. Ce probleme de ordin etic sau moral pot apărea în încercarea de a trece peste barierele sociale, culturale etc., pentru a le vesti altora Evanghelia?
  4. Cum au fost posibile relaţiile strânse dintre centurionul roman şi liderii iudei care au mijlocit la Isus pentru el, în ciuda diferenţelor culturale şi a animozităţii dintre naţiunile lor?
  5. Ce sugerează faptul că Isus a mers în ţinuturile Gadarei şi Sidonului, cu privire la scopul vizitelor Sale în aceste ţinuturi?
  6. Dacă, dintre cei zece leproşi vindecaţi de Isus, unul era samaritean, ce naţionalitate ar fi putut să aibă ceilalţi? De ce erau împreună, în ciuda posibilelor diferenţe etnice dintre ei? Ce învăţăm din această situaţie în privinţa factorilor care îi apropie pe oameni unii de alţii?
  7. Ce se poate înţelege dincolo de solicitarea grecilor de a-L vedea pe Isus?
  8. Ce semnale poţi distinge în prezent cu privire la faptul că lumea noastră este pregătită să asculte mesajul despre revenirea lui Isus? Ce dovezi ai că aceste indicii sunt reale, nu doar impresii nefondate?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO