„La câteva secole după întoarcerea lui Naaman în casa lui din Siria, vindecat la trup şi convertit în spirit, credinţa lui minunată a fost amintită şi recomandată de Mântuitorul drept lecţie practică pentru toţi aceia care pretind că Îi slujesc lui Dumnezeu. «Mulţi leproşi erau în Israel pe vremea prorocului Elisei”, a declarat Mântuitorul, „şi totuşi niciunul din ei n-a fost curăţit, în afară de Naaman Sirianul» (Luca 4:27).

Dumnezeu i-a trecut cu vederea pe numeroşii leproşi din Israel, deoarece necredinţa lor le-a închis uşa binelui. Un nobil păgân care fusese fidel convingerilor sale privitoare la ce e bine şi care a simţit că avea nevoie de ajutor, a fost în ochii lui Dumnezeu mai vrednic de binecuvântarea Sa decât cei loviţi din Israel care şi-au desconsiderat şi dispreţuit privilegiile primite de la Dumnezeu. El lucrează pentru aceia care apreciază favorurile Sale şi care răspund luminii oferite lor din cer.” – Ellen G. White, Profeţi şi regi, pp. 252–253.

Întrebări pentru discuţie

  1. Ce rol a jucat suferinţa în procesul convertirii lui Naaman la credin- ţa adevărată? Cum ar trebui, aşadar, să privim suferinţa, necazurile, perioadele de restrişte din viaţa noastră?
  2. Cum se explică faptul că sirienii (Naaman, soţia lui, slujitorii lui, împăratul Siriei) au ascultat şi au crezut spusele unei fetiţe evreice, care slujea ca sclavă? Ce lecţii învăţăm de aici despre mărturia tăcută pe care le-o dăm altora cu privire la credinţa noastră?
  3. În ce a constat chemarea lui Elisei şi de ce a cerut el o îndoită măsură din duhul lui Ilie?
  4. Ce lecţii avea nevoie să înveţe Naaman din interacţiunea cu Elisei? Noi cum ni le putem însuşi?
  5. Prin ce situaţii greu de acceptat a trebuit să treacă Naaman pentru a fi vindecat? Prin ce situaţii asemănătoare suntem chemaţi şi noi să trecem uneori? De ce?
  6. Ce ne face să credem că Naaman a început să I se închine Dumnezeului lui Israel? Cum se explică cerinţa sa şi răspunsul dat de Elisei?
  7. Ce a dorit Elisei să-i transmită lui Naaman refuzându-i darurile?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO