„Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri, prin credință, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: «Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine.»”

(Galateni 3:8)

Trei dintre marile religii ale lumii, iudaismul, creştinismul şi islamismul, mai sunt numite şi „credinţe avraamice”, deoarece toate trei îl au la originea lor pe acest mare om al lui Dumnezeu. Deşi, în general, Avraam este admirat ca model definitoriu de credincioşie, studiul din această săptămână va analiza credincioşia sa dintr-o altă perspectivă. Mai exact, ne propunem să vedem ce a făcut el ca misionar, ca om chemat de Domnul să plece în altă ţară şi să dea mărturie despre adevăratul Dumnezeu, Creatorul şi Răscumpărătorul oamenilor.

  1. Dumnezeu le-a încredinţat lui Avraam şi urmaşilor săi (vezi Galateni 3:29) un triplu obiectiv:
    să fie beneficiarii şi păzitorii adevărului divin despre Împărăţia lui Dumnezeu, adevăr pierdut în prima parte a istoriei omenirii;
  2. să fie canalul prin care Mântuitorul avea să intre în istorie şi,
  3. ca slujitori credincioşi ai lui Dumnezeu, să fie o lumină pentru popoare, pentru cei care aveau nevoie să-L cunoască pe Domnul.

Galateni 3:29
Şi, dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO