„Semnificaţia morţii lui Hristos va fi înţeleasă de sfinţi şi de îngeri. Oamenii căzuţi nu ar putea avea o casă în paradisul lui Dumnezeu fără Mielul înjunghiat de la întemeierea lumii. Atunci, să nu înălţăm noi oare crucea lui Hristos? Îngerii Îi dau cinste şi slavă lui Hristos, fiindcă nici măcar ei nu sunt în siguranţă decât privind la suferinţele Fiului lui Dumnezeu. Îngerii cerului sunt păziţi de apostazie tocmai prin eficienţa crucii. Fără cruce, ei nu ar fi în siguranţă faţă de rău mai mult decât au fost înainte de căderea lui Satana. Desăvârşirea îngerilor nu a rezistat în cer. Iar desăvârşirea omului s-a năruit în Eden, paradisul fericirii. Toţi cei care îşi doresc siguranţa pe pământ sau în cer trebuie să privească la Mielul lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, CBAZŞ, vol. 5, p. 1132

Întrebări pentru discuţie

  1. Care este diferenţa dintre condiţiile în care au păcătuit primii oameni în Eden şi condiţiile în care a biruit Isus în Ghetsimani? Care a fost factorul decisiv pentru căderea lor, respectiv pentru biruinţa Lui?
  2. De ce s-a pierdut Iuda? Era destinat să facă alegerea pe care a făcut-o sau a ales în mod liber să meargă pe această cale? Argumentaţi răspunsul.
  3. De ce nu există neutralitate în marea controversă dintre Hristos şi Satana?
  4. De ce menţionarea femeilor care au adus vestea învierii Domnului susţine credibilitatea acestui eveniment?
  5. De ce a ocupat învierea Domnului un loc atât de important în predicarea apostolilor şi în credinţa bisericii primare? De ce este ea esenţială şi pentru noi astăzi?
  6. La ce anume a apelat Mântuitorul înviat pentru a-i ajuta pe ucenici să înţeleagă ce se întâmplase cu El? La ce anume putem apela şi noi, atunci când nu ne sunt clare anumite evenimente majore din lumea noastră?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO