[miercuri, 22 decembrie] Învierea lui Moise

 

 

„Moise, robul Domnului, a murit acolo, în țara Moabului, după porunca Domnului. Și Domnul l-a îngropat în vale, în țara Moabului, față-n față cu Bet-Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi” (Deuteronomul 34:5,6). Astfel, cu aceste versete, Moise – care a jucat un rol central în viața poporului Israel, un om ale cărui scrieri continuă să existe nu doar în Israel, ci și în biserică și în sinagogă până în prezent – a murit.

 

Moise a murit, a fost îngropat, poporul l-a plâns și aceasta a fost totul. Cu siguranță, principiul din cuvintele cărții Apocalipsa se aplică aici: „Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul! «Da», zice Duhul, «ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!»” (Apocalipsa 14:13).

 

Cu toate acestea, moartea lui Moise nu a fost ultimul capitol din istoria vieții sale.

 

5. Citește Iuda, vers. 9. Ce se întâmplă aici și cum explică acest text apariția lui Moise mai târziu, în Noul Testament?

 

Iuda 9

„Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: „Domnul să te mustre!””

 

Deși ni se oferă doar un crâmpei, ce scenă incredibilă este descrisă aici! Mihail, Hristos Însuși, S-a certat cu Diavolul pentru trupul lui Moise. Cum adică S-a certat? Nu există nicio îndoială că Moise a fost un păcătos. De fapt, ultimul  lui păcat cunoscut, cel al luării asupra sa a gloriei care era a lui Dumnezeu, a fost același fel de păcat – „Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt” (Isaia 14:14) – care a făcut ca Lucifer însuși să fie aruncat din cer, la început. Cearta pentru trupul lui trebuie să fi avut loc pentru că Hristos pretindea acum pentru Moise învierea făgăduită.

 

Dar cum putea face Hristos așa ceva pentru un păcătos, pentru Moise, care călcase Legea Sa? Răspunsul, desigur, se putea găsi doar la cruce. După cum toate jertfele animalelor arătau înainte spre moartea lui Hristos, la fel acum, în mod evident, Domnul, privind înainte spre cruce, în virtutea jertfei Sale viitoare a cerut trupul lui Moise ca să-l învie. „Din cauza păcatului, Moise ajunsese sub puterea lui Satana. După propriile merite, el era pe bună dreptate rob al morții; dar a fost trezit la o viață nemuritoare, întrucât avea acest drept în Numele Mântuitorului. Moise a ieșit proslăvit din mormânt și s-a înălțat cu Eliberatorul lui în cetatea lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, „Patriarhi și profeți”, p. 479

 

Cum ne ajută acest raport despre Moise (că a fost înviat înainte de cruce) să înțelegem profunzimea planului de mântuire?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO