[Miercuri, 2 iunie] „Un legământ mai bun”

 

 

În secțiunea de ieri am văzut că, în ce privește elementele de bază, legământul nou și cel vechi erau la fel. Ideea centrală este mântuirea prin credința într-un Dumnezeu care ne va ierta păcatele nu pentru că merităm, ci datorită harului Său. Ca urmare a iertării, noi intrăm într-o relație cu El în care ne predăm Lui prin credință și prin ascultare.

 

Cu toate acestea, cartea Evrei numește noul legământ „un legământ mai bun”. Cum înțelegem acest lucru? Cum este un legământ mai bun decât altul?

 

6. Care a fost cauza „eșecului” vechiului legământ?

 

Evrei 8:7,8 

„7 În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea. 8 Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou…”

 

Problema cu vechiul legământ nu a constat în legământul în sine, ci în eșecul poporului de a-l primi prin credință (Evrei 4:2). Superioritatea noului legământ față de cel vechi se găsește în faptul că, în loc să fie descoperit doar prin jertfele de animale, așa cum era în vechiul legământ, Isus apare acum în realitatea morții și a slujirii Sale ca Mare-Preot. Cu alte cuvinte, mântuirea oferită în vechiul legământ este aceeași cu cea oferită în noul legământ. Totuși, în noul legământ s-a dat o descoperire mai mare și mai completă despre Dumnezeul legământului și despre dragostea pe care El o are față de omenirea căzută. Legământul este mai bun prin faptul că tot ce fusese prezentat prin simboluri și tipuri în Vechiul Testament și-a găsit împlinirea în Isus, ale cărui viață fără păcat, moarte și slujire ca Mare-Preot au fost simbolizate prin slujbele din sanctuarul pământesc (Evrei 9:8-14).

 

Însă acum, în loc de simboluri, tipuri și exemple, Îl avem pe Însuși Isus, nu doar ca Miel înjunghiat care Și-a vărsat sângele pentru păcatele noastre (Evrei 9:12), ci și ca Mare-Preot care slujește în cer, în favoarea noastră (Evrei 7:25). Deși mântuirea pe care o oferă Isus este aceeași, revelația deplină a noului legământ despre El Însuși și despre mântuirea găsită în El îl face superior celui vechi.

 

7. Ce cuvânt folosește autorul cărții Evrei în versetele de mai jos pentru a descrie serviciile de la sanctuar din cadrul vechiului legământ? Cum ne ajută folosirea acelui cuvânt să înțelegem caracterul superior al noului legământ?

 

Evrei 8:5

„Ei fac o slujbă, care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul: „Ia seama”, i s-a zis, „să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe munte””.

 

Evrei 10:1

„În adevăr, Legea, care are umbra bunurilor viitoare, nu înfăţişarea adevărată a lucrurilor, nu poate niciodată, prin aceleaşi jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârşiţi pe cei ce se apropie”.

 

De ce cunoașterea vieții, a morții și a slujirii preoțești a lui Isus pentru noi ne oferă o înțelegere despre Dumnezeu mai clară decât cea dobândită prin ritualul de jertfe din sanctuarul pământesc?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO