[duminică, 30 mai] „Iată, vin zile…”

 

 

1. Citește Ieremia 31:31-34 și răspunde la următoarele întrebări:

 

Ieremia 31:31-34

„31 Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou. 32 Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor, zice Domnul. 33 Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. 34 Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său, zicând: ‘Cunoaşte pe Domnul!’ Ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.”

 

a. Cine a inițiat legământul? 

 

b. Despre a cui lege se vorbește aici? Ce fel de lege este aceasta?

 

c. Ce versete subliniază latura relațională pe care Dumnezeu o dorește cu poporul Său?

 

d. Ce acțiune a lui Dumnezeu în favoarea poporului Său alcătuiește baza acelei relații de legământ?

 

Este clar: Noul legământ nu diferă prea mult de vechiul legământ încheiat cu poporul Israel la muntele Sinai. De fapt, problema cu legământul de la Sinai nu a fost aceea că era prea vechi sau depășit, ci că fusese călcat (vezi Ieremia 31:32).

 

Răspunsurile la întrebările de mai sus, care se găsesc în cele patru versete, arată că multe aspecte ale „vechiului legământ” se regăsesc în cel nou. Într-un anumit sens, „legământul cel nou” este un „legământ înnoit”, adică este legământul cel vechi înnoit.

 

2. Concentrează-te pe ultima parte a pasajului din Ieremia 31:34, în care Domnul spune că va ierta nelegiuirea și păcatul poporului Său. Deși spune că va scrie Legea Lui în inima noastră și că o va așeza înăuntrul nostru, El subliniază că ne va ierta păcatul și nelegiuirile, care reprezintă o încălcare a Legii scrise în inimă. Vezi vreo contradicție între ideile acestea? Conform pasajului din Romani 2:15, ce înseamnă să avem Legea scrisă în inima noastră? (Vezi și Matei 5:17-28.)

 

Cum poți folosi versetele de azi ca să răspunzi la afirmația conform căreia Cele Zece Porunci (Sabatul, în mod special) au fost cumva anulate în noul legământ? Există ceva în versetele acestea care să dovedească acest lucru? Dacă nu, cum poate cineva să le folosească pentru a demonstra perpetuitatea Legii?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO