[luni, 31 mai] Lucrarea care are loc în inimă

 

 

Când Regatul de Sud, al lui Iuda, era pe punctul de a lua sfârșit și poporul urma să fie dus în robia babiloniană, Dumnezeu a vestit „noul legământ” prin profetul Ieremia. Este prima dată când noțiunea aceasta apare în Biblie. Totuși, ideea unui alt legământ este menționată și când Regatul de Nord, al celor zece seminții ale lui Israel, era pe punctul de a fi distrus (cu aproximativ 150 de ani înainte de Ieremia), de data aceasta de către Osea (Osea 2:18-20).

 

3. Observă analogia între ceea ce îi spune Domnul poporului Său în Osea 2:18-20 și ceea ce spune în Ieremia 31:31-34. Ce imagini comune sunt folosite? Ce spune aceasta despre semnificația și despre natura legământului?

 

Osea 2:18-20

„18 În ziua aceea, voi încheia pentru ei un legământ cu fiarele câmpului, cu păsările cerului şi cu târâtoarele pământului, voi sfărâma din ţară arcul, sabia şi orice unealtă de război şi-i voi face să locuiască în linişte. 19 Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate şi îndurare; 20 te voi logodi cu Mine prin credincioşie şi vei cunoaşte pe Domnul!”

 

Ieremia 31:31-34

„31 Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou. 32 Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor, zice Domnul. 33 Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. 34 Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său, zicând: ‘Cunoaşte pe Domnul!’ Ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.”

 

De-a lungul timpului, când planurile lui Dumnezeu pentru poporul legământului Său au fost împiedicate de răzvrătirea și de necredința poporului, El a trimis profeți ca să proclame că legământul cu credincioșii Lui nu se încheiase. Indiferent cât de necredincioși au fost oamenii și în ciuda apostaziei, răzvrătirii și neascultării din mijlocul lor, Domnul încă Își face cunoscută dorința de a intra într-o relație de legământ cu toți aceia care sunt dispuși să se pocăiască, să asculte și să ceară împlinirea făgăduințelor Lui.

 

4. Deși textele de mai jos nu vorbesc în mod specific despre un nou legământ, ce elemente găsim în ele care reflectă principiile din spatele noului legământ?

 

Ezechiel 11:19

„Le voi da o altă inimă şi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră şi le voi da o inimă de carne…”

 

Ezechiel 18:31

„ Lepădaţi de la voi toate fărădelegile prin care aţi păcătuit, faceţi-vă rost de o inimă nouă şi un duh nou. Pentru ce vreţi să muriţi, casă a lui Israel?”

 

Ezechiel 36:26

„Vă voi da o inimă nouă şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră şi vă voi da o inimă de carne”.

 

Domnul spune: „Le voi da o inimă nouă ca să înțeleagă că Eu sunt Domnul” (Ieremia 24:7); „Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne” (Ezechiel 11:19) și „vă voi da o inimă nouă și […] un duh nou” (Ezechiel 36:26). El mai spune: „Voi pune Duhul Meu în voi” (Ezechiel 36:27). Lucrarea aceasta a Domnului este temelia noului legământ.

 

Ce i-ai răspunde unui om care îți spune: „Vreau o inimă nouă; vreau ca Legea să fie scrisă în inima mea; vreau o inimă care să-L cunoască pe Domnul, dar nu știu cum să fac”?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO